لیست آزمون های آیلتس در اصفهان

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 5, 2020 - پنجشنبه 15 اسفند ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 14, 2020 - شنبه 24 اسفند ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
35.170.81.210