لیست آزمون های آیلتس در کرمان

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Dec 12, 2019 - پنجشنبه 21 آذر ,1398
Kerman
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Kerman
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Kerman
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Apr 11, 2020 - شنبه 23 فروردین ,1399
Kerman
30,500,000 ریال
3.94.129.211