لیست آزمون های آیلتس در رشت

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Rasht
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Rasht
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 5, 2020 - پنجشنبه 15 اسفند ,1398
Rasht
30,500,000 ریال
100.25.43.188