لیست آزمون های آیلتس در تبریز

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tabriz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tabriz
30,500,000 ریال
35.170.81.210