موسسه فرهنگی ایرسافام، آزمون های آزمایشی کامپیوتری - CDMOCK، لیست آزمون ها

irsafam.com حساب کاربری

آزمون های آزمایشی کامپیوتری آیلتس

موسسه ایرسافام به عنوان اولین برگزار کننده آزمون های کامپیوتری آیلتس در ایران، آزمون های کامپوتری آزمایشی خود را  نیز در فضایی  کاملا مشابه آزمون اصلی برگزار می کند.

مشخصات آزمون های کامپیوتری آزمایشی ایرسافام:

 • برگزاری با پلتفرم مشابه آزمون اصلی CD IELTS
 • ارسال نتیجه تا سه روز کاری
 • انجام Speaking  در همان روز آزمون اصلی
 • برگزاری در محل آزمون اصلی CD IELTS
 • تصحیح Writing  و Speaking  با معیارهای آزمون اصلی

اگر شما از جمله افراد زیر هستید،  آزمون های کامپیوتری را به شما پیشنهاد می دهیم:

 • اگر تایپ کردن را بهتر از نوشتن انجام می دهید
 • اگر می خواهید آزمون شفاهی و کتبی شما در یک روز انجام شود
 • اگر استفاده از تکنولوژی را دوست دارید
 • اگر به طبیعت اهمیت می دهید و می خواهید در جلوگیری از مصرف کاغذ سهیم باشید
 • اگر بهترین بازدهی کاری شما در ظهر یا عصر اتفاق می افتد
 • اگر آزمون در محیط های پر جمعیت شما را دچار استرس می کند

27389
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۴ آذر - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
25888
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۵ دی - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
25889
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۵ دی - ۱۳:۰۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
25881
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۲ دی - ۱۳:۰۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
25882
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۹ دی - ۱۳:۰۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
25883
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۶ بهمن - ۱۳:۰۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
25885
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۳ بهمن - ۱۳:۰۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
25884
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۰ بهمن - ۱۳:۰۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
25886
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۷ بهمن - ۱۳:۰۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
25887
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۴ اسفند - ۱۳:۰۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
25880
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ اسفند - ۱۳:۰۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال