موسسه فرهنگی ایرسافام، آزمون های آزمایشی کامپیوتری - CDMOCK، لیست آزمون ها

irsafam.com حساب کاربری

آزمون های آزمایشی کامپیوتری آیلتس

موسسه ایرسافام به عنوان اولین برگزار کننده آزمون های کامپیوتری آیلتس در ایران، آزمون های کامپوتری آزمایشی خود را  نیز در فضایی  کاملا مشابه آزمون اصلی برگزار می کند.

مشخصات آزمون های کامپیوتری آزمایشی ایرسافام:

 • برگزاری با پلتفرم مشابه آزمون اصلی CD IELTS
 • ارسال نتیجه تا سه روز کاری
 • انجام Speaking  در همان روز آزمون اصلی
 • برگزاری در محل آزمون اصلی CD IELTS
 • تصحیح Writing  و Speaking  با معیارهای آزمون اصلی

اگر شما از جمله افراد زیر هستید،  آزمون های کامپیوتری را به شما پیشنهاد می دهیم:

 • اگر تایپ کردن را بهتر از نوشتن انجام می دهید
 • اگر می خواهید آزمون شفاهی و کتبی شما در یک روز انجام شود
 • اگر استفاده از تکنولوژی را دوست دارید
 • اگر به طبیعت اهمیت می دهید و می خواهید در جلوگیری از مصرف کاغذ سهیم باشید
 • اگر بهترین بازدهی کاری شما در ظهر یا عصر اتفاق می افتد
 • اگر آزمون در محیط های پر جمعیت شما را دچار استرس می کند

64312
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۴ مرداد - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
64313
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۴ مرداد - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
64314
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۶ مرداد - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
64315
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۶ مرداد - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
64316
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۳۱ مرداد - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
64317
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۳۱ مرداد - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
64318
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ شهریور - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
64319
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ شهریور - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
64320
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ شهریور - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
64321
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ شهریور - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام