موسسه فرهنگی ایرسافام، آزمون های آزمایشی کامپیوتری - CDMOCK، لیست آزمون ها

irsafam.com حساب کاربری

آزمون های آزمایشی کامپیوتری آیلتس

موسسه ایرسافام به عنوان اولین برگزار کننده آزمون های کامپیوتری آیلتس در ایران، آزمون های کامپوتری آزمایشی خود را  نیز در فضایی  کاملا مشابه آزمون اصلی برگزار می کند.

مشخصات آزمون های کامپیوتری آزمایشی ایرسافام:

 • برگزاری با پلتفرم مشابه آزمون اصلی CD IELTS
 • ارسال نتیجه تا سه روز کاری
 • انجام Speaking  در همان روز آزمون اصلی
 • برگزاری در محل آزمون اصلی CD IELTS
 • تصحیح Writing  و Speaking  با معیارهای آزمون اصلی

اگر شما از جمله افراد زیر هستید،  آزمون های کامپیوتری را به شما پیشنهاد می دهیم:

 • اگر تایپ کردن را بهتر از نوشتن انجام می دهید
 • اگر می خواهید آزمون شفاهی و کتبی شما در یک روز انجام شود
 • اگر استفاده از تکنولوژی را دوست دارید
 • اگر به طبیعت اهمیت می دهید و می خواهید در جلوگیری از مصرف کاغذ سهیم باشید
 • اگر بهترین بازدهی کاری شما در ظهر یا عصر اتفاق می افتد
 • اگر آزمون در محیط های پر جمعیت شما را دچار استرس می کند

37625
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۷ اردیبهشت - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37627
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۳ خرداد - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37629
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۰ خرداد - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37630
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۰ خرداد - ۱۲:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37759
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۷ خرداد - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37760
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۷ خرداد - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37761
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۴ خرداد - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37762
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۴ خرداد - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37912
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۸ خرداد - ۰۹:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37913
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۳۱ خرداد - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37914
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۳۱ خرداد - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37915
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ تیر - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
37916
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ تیر - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال