موسسه فرهنگی ایرسافام، آزمون های آزمایشی کامپیوتری - CDMOCK، لیست آزمون ها

irsafam.com حساب کاربری

آزمون های آزمایشی کامپیوتری آیلتس

موسسه ایرسافام به عنوان اولین برگزار کننده آزمون های کامپیوتری آیلتس در ایران، آزمون های کامپوتری آزمایشی خود را  نیز در فضایی  کاملا مشابه آزمون اصلی برگزار می کند.

مشخصات آزمون های کامپیوتری آزمایشی ایرسافام:

 • برگزاری با پلتفرم مشابه آزمون اصلی CD IELTS
 • ارسال نتیجه تا سه روز کاری
 • انجام Speaking  در همان روز آزمون اصلی
 • برگزاری در محل آزمون اصلی CD IELTS
 • تصحیح Writing  و Speaking  با معیارهای آزمون اصلی

اگر شما از جمله افراد زیر هستید،  آزمون های کامپیوتری را به شما پیشنهاد می دهیم:

 • اگر تایپ کردن را بهتر از نوشتن انجام می دهید
 • اگر می خواهید آزمون شفاهی و کتبی شما در یک روز انجام شود
 • اگر استفاده از تکنولوژی را دوست دارید
 • اگر به طبیعت اهمیت می دهید و می خواهید در جلوگیری از مصرف کاغذ سهیم باشید
 • اگر بهترین بازدهی کاری شما در ظهر یا عصر اتفاق می افتد
 • اگر آزمون در محیط های پر جمعیت شما را دچار استرس می کند

43813
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مرداد - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40156
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ مرداد - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40157
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ مرداد - ۱۲:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40158
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ مرداد - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40159
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ مرداد - ۱۲:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
43811
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مرداد - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40160
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱ شهریور - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40161
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱ شهریور - ۱۲:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40162
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۸ شهریور - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40163
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۸ شهریور - ۱۲:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40164
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۵ شهریور - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40165
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۵ شهریور - ۱۲:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40166
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۲ شهریور - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40167
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۲ شهریور - ۱۲:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40168
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۹ شهریور - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40169
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۹ شهریور - ۱۲:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40170
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۵ مهر - ۰۸:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال
40171
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۵ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال