موسسه فرهنگی ایرسافام، آزمون های آزمایشی کامپیوتری - CDMOCK، لیست آزمون ها

irsafam.com حساب کاربری

آزمون های آزمایشی کامپیوتری آیلتس

موسسه ایرسافام به عنوان اولین برگزار کننده آزمون های کامپیوتری آیلتس در ایران، آزمون های کامپوتری آزمایشی خود را  نیز در فضایی  کاملا مشابه آزمون اصلی برگزار می کند.

مشخصات آزمون های کامپیوتری آزمایشی ایرسافام:

 • برگزاری با پلتفرم مشابه آزمون اصلی CD IELTS
 • ارسال نتیجه تا سه روز کاری
 • انجام Speaking  در همان روز آزمون اصلی
 • برگزاری در محل آزمون اصلی CD IELTS
 • تصحیح Writing  و Speaking  با معیارهای آزمون اصلی

اگر شما از جمله افراد زیر هستید،  آزمون های کامپیوتری را به شما پیشنهاد می دهیم:

 • اگر تایپ کردن را بهتر از نوشتن انجام می دهید
 • اگر می خواهید آزمون شفاهی و کتبی شما در یک روز انجام شود
 • اگر استفاده از تکنولوژی را دوست دارید
 • اگر به طبیعت اهمیت می دهید و می خواهید در جلوگیری از مصرف کاغذ سهیم باشید
 • اگر بهترین بازدهی کاری شما در ظهر یا عصر اتفاق می افتد
 • اگر آزمون در محیط های پر جمعیت شما را دچار استرس می کند

55465
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۴ بهمن - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
55466
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۴ بهمن - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
55467
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ بهمن - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
55468
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ بهمن - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
55833
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ بهمن - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
55834
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ بهمن - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
55831
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ بهمن - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
55832
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ بهمن - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
55830
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۳۰ بهمن - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
55828
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲ اسفند - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
55829
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲ اسفند - ۱۲:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام