کارگاه Reading

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند ساختار ذهنی متقاضی را منظم کرده و او را برای مواجه با انواع سوالات، آماده سازد.  


مدت زمان

یک روزه، از 9:30 تا 17:00


کلیدواژه ها

همراه داشتن کتب کمبریج 8  و همچنین  Official Guide For IELTS  الزامی است

  • بررسی تیپهای مختلف سوالات
  • تکنیکهای پیشرفت در مهارت
  • تکنیک های موثر پاسخگویی به سوالات
  • برسی رایج ترین اشتباهات تکنیکی 

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
Reading‎
1398/09/26
1398/09/26
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Reading‎
1398/09/12
1398/09/12
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Reading‎
1398/08/21
1398/08/21
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال

3.85.214.0