کارگاه listening

کارگاه  مهارت لیسینینگ جهت تقویت توانایی متقاضیان در دریافت و پردازش اطلاعات ارائه شده تنظیم شده است.

 در این کارگاه با بایدها و نبایدهای این مهارت و نحوه پاسخ دادن به انواع سوالات آشنا میشود. 


کلید واژه ها

  • دریافت و پردازش اطلاعات
  • بایدها و نبایدهای مهارت لیسنینگ
  • انواع سوالات لیسنینگ

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
Listening‎
1398/09/03
1398/09/03
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال

34.239.160.113