موسسه فرهنگی ایرسافام، کارگاه Writing Task2

irsafam.com حساب کاربری

کارگاه تخصصی Writing-Task2 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ضمن توضیح انواع نمونه های TASK2 ، متقاضیان را در خصوص نحوه مواجهه با انواع موضوعات رایج و نحوه پرداخت مطالب راهنمایی کند.


مدت زمان: 

دو روزه، از 10:30 تا 16:30


کلیدواژه ها:

- یادگیری ابزارهای ضروری writing برای بهبود coherence

- یادگیری تمام اصطلاحات و ایده های موجود برای تاپیک های بسیار رایج

- استفاده از متد سیکلی لغات و جمله نویسی


صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام