array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(30) {
   ["id"]=>
   string(3) "123"
   ["title"]=>
   string(28) "کارگاه Writing Task2 "
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(28) "کارگاه Writing Task2 "
   ["body"]=>
   string(1136) "<p><strong>کارگاه تخصصی Writing-Task2 </strong></p>
<p>در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ضمن توضیح انواع نمونه های TASK2 ، متقاضیان را در خصوص نحوه مواجهه با انواع موضوعات رایج و نحوه پرداخت مطالب راهنمایی کند.</p>
<p> </p>
<p>مدت زمان: </p>
<p>دو روزه، از 10:30 تا 16:30</p>
<p> </p>
<p>کلیدواژه ها:</p>
<p>- یادگیری ابزارهای ضروری writing برای بهبود coherence</p>
<p>- یادگیری تمام اصطلاحات و ایده های موجود برای تاپیک های بسیار رایج</p>
<p>- استفاده از متد سیکلی لغات و جمله نویسی</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p dir="ltr" style="text-align:center;">%%academy_model|get_avilable_workshop|0,writing task 2%%</p>"
   ["css"]=>
   NULL
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(28) "کارگاه Writing Task2 "
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   string(1) "0"
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   string(1) "0"
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "6"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(5) "18842"
   ["canonical"]=>
   NULL
   ["section"]=>
   NULL
   ["last_update"]=>
   string(19) "2019-11-25 12:22:39"
   ["last_updater"]=>
   string(2) "25"
   ["service"]=>
   NULL
   ["sub_service"]=>
   NULL
   ["is_landing"]=>
   string(2) "no"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | کارگاه Writing Task2

موسسه فرهنگی ایرسافام، کارگاه Writing Task2

irsafam.com حساب کاربری

کارگاه تخصصی Writing-Task2 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ضمن توضیح انواع نمونه های TASK2 ، متقاضیان را در خصوص نحوه مواجهه با انواع موضوعات رایج و نحوه پرداخت مطالب راهنمایی کند.


مدت زمان: 

دو روزه، از 10:30 تا 16:30


کلیدواژه ها:

- یادگیری ابزارهای ضروری writing برای بهبود coherence

- یادگیری تمام اصطلاحات و ایده های موجود برای تاپیک های بسیار رایج

- استفاده از متد سیکلی لغات و جمله نویسی