کارگاه Writing Task2

کارگاه تخصصی Writing-Task2 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ضمن توضیح انواع نمونه های TASK2 ، متقاضیان را در خصوص نحوه مواجهه با انواع موضوعات رایج و نحوه پرداخت مطالب راهنمایی کند.


مدت زمان: 

دو روزه، از 10:30 تا 16:30


کلیدواژه ها:

- یادگیری ابزارهای ضروری writing برای بهبود coherence

- یادگیری تمام اصطلاحات و ایده های موجود برای تاپیک های بسیار رایج

- استفاده از متد سیکلی لغات و جمله نویسی


 کارگاه تخصصی Writing-Task1- Academic: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ساختار بندی مربوط به TASK-1 را برای متقاضیان آکادمیک تشریح کند به نحوی که آنان بتوانند در حداقل زمان، بیشترین پیشرفت را در مهارت تجربه کنند.


مدت زمان: 

یک روزه، از 10:00 تا 16:30


کلیدواژه ها:

- تکنیک های اساسی افزایش نمره

- تکنیک های اعداد، زمان، روند ها و مقایسه ها

- بررسی نمودارهای ترکیبی


کارگاه تخصصی Writing-Task1- General Training: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ساختار بندی مربوط به TASK-1 را برای متقاضیان آزمون جنرال تشریح کند و آنها در ارایه مهارت های مورد نیاز، توانمند کند.


مدت زمان: 

یک روزه، از 10:00 تا 16:30


کلیدواژه ها:

- آشنایی با انواع نامه ها و لغات و ساختارهای مربوط به آنها

- ساختار و نحوه نوشتن نامه های رسمی و غیر رسمی

یادگیری اصطلاحات بسیار کاربردی در نامه نویسی IELTS از طریق جمله نویسی سیکلی


عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
Writing Task 2 Essentials‎
1398/09/05
1398/09/06
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال

100.25.43.188