موسسه فرهنگی ایرسافام، کارگاه Writing Task 1- GT

irsafam.com حساب کاربری

کارگاه تخصصی Writing-Task1- General Training: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ساختار بندی مربوط به TASK-1 را برای متقاضیان آزمون جنرال تشریح کند و آنها در ارایه مهارت های مورد نیاز، توانمند کند.مدت زمان

یک روزه، از 10:00 تا 16:30


کلیدواژه ها

  • آشنایی با انواع نامه ها و لغات و ساختارهای مربوط به آنها
  • ساختار و نحوه نوشتن نامه های رسمی و غیر رسمی
  • یادگیری اصطلاحات بسیار کاربردی در نامه نویسی IELTS از طریق جمله نویسی سیکلی


محل برگزاری: مرکز آموزش ایرسافام


صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام