موسسه فرهنگی ایرسافام، کارگاه Writing Task 1-AC

irsafam.com حساب کاربری

کارگاه تخصصی Writing-Task1- Academic: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ساختار بندی مربوط به TASK-1 را برای متقاضیان آکادمیک تشریح کند به نحوی که آنان بتوانند در حداقل زمان، بیشترین پیشرفت را در مهارت تجربه کنند.


مدت زمان

دو روزه، از 10:00 تا 16:30


کلیدواژه ها

  • تکنیک های اساسی افزایش نمره
  • تکنیک های اعداد، زمان، روند ها و مقایسه ها
  • بررسی نمودارهای  ترکیبی


محل برگزاری: مرکز آموزش ایرسافام


صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام