array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(3) "129"
   ["title"]=>
   string(51) "مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(51) "مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی"
   ["body"]=>
   string(1138) "<p>بسیاری از متقاضیان با این هدف در آزمون های آزمایشی ثبت نام  می کنند که ارزیابی کامل و مشخصی از وضعیت مهارت های زبانی خود به دست بیاورند و سپس برای رفع نقاط ضعف خود از خدمات آموزشی استفاده کنند</p>
<p>مشاوره های تحلیلی ماک ایرسافام بر همین مبنا طراحی شده است و مشاوران متخصص با بررسی کارنامه و پاسخنامه های آزمون دهنده، بهترین اطلاعات را در خصوص 4 مهارت به متقاضیان ارایه می دهند و تلاش می کنند با آگاه سازی متقاضیان در خصوص نقاط ضعف و قابل بهبود در هر مهارت، آنها را در رسیدن به هدف خود راهنمایی کنند.</p>
<p>متقضیان می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود، زمان مشاوره مد نظر خود را از بین گزینه های موجود انتخاب کنند.</p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(51) "مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   string(1) "0"
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   NULL
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "6"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(4) "4979"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2019-07-15 01:37:00"
   ["last_updater"]=>
   string(1) "3"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی

موسسه فرهنگی ایرسافام، مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی

irsafam.com حساب کاربری

بسیاری از متقاضیان با این هدف در آزمون های آزمایشی ثبت نام  می کنند که ارزیابی کامل و مشخصی از وضعیت مهارت های زبانی خود به دست بیاورند و سپس برای رفع نقاط ضعف خود از خدمات آموزشی استفاده کنند

مشاوره های تحلیلی ماک ایرسافام بر همین مبنا طراحی شده است و مشاوران متخصص با بررسی کارنامه و پاسخنامه های آزمون دهنده، بهترین اطلاعات را در خصوص 4 مهارت به متقاضیان ارایه می دهند و تلاش می کنند با آگاه سازی متقاضیان در خصوص نقاط ضعف و قابل بهبود در هر مهارت، آنها را در رسیدن به هدف خود راهنمایی کنند.

متقضیان می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود، زمان مشاوره مد نظر خود را از بین گزینه های موجود انتخاب کنند.