مشاوره life skills

با توجه به آشنایی محدود مراکز آموزشی با آزمون Life Skills، مرکز آموزش ایرسافام با هدف ارایه خدمات مناسب به متقاضیان این آزمون بین المللی، مشاوره های تخصصی و تعیین سطح برای آزمون Life Skills  تدارک دیده است. متقاضیان با حضور در این جلسات از خدمات زیر بهره مند خواهند شد:

  •  تعیین سطح متناسب با آزمون Life Skills
  • آشنایی با ساختار آزمون
  • برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت زبانی
  • آشنایی با نحوه ثبت نام در آزمون
34.204.203.142