array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(3) "131"
   ["title"]=>
   string(34) "مشاوره تخصصی آیلتس"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(34) "مشاوره تخصصی آیلتس"
   ["body"]=>
   string(810) "<p><strong>مشاوره تخصصی آیلتس:</strong></p>
<p>بسیاری از متقاضیان با توجه به محدودیت زمانی و عدم امکان مشارکت در دوره های آموزشی، نیاز به جلسات مشاوره دارند تا با اطلاع از نقاط ضعف و راهکارهای رفع آن با استفاده از خود آموزی (Self-Study) و مطالعه منابع معرفی شده بتوانند خود را برای آزمون آماده کنند.</p>
<p>در مشاوره های تخصصی ایرسافام، مشاورین مجرب بر اساس نیاز متقاضیان در هر مهارت انتخاب می شوند تا بهترین و اثربخش ترین راهکارها ارایه شود</p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(34) "مشاوره تخصصی آیلتس"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   string(1) "0"
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   NULL
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "6"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(4) "5144"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2019-07-07 15:58:45"
   ["last_updater"]=>
   string(2) "25"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | مشاوره تخصصی آیلتس

موسسه فرهنگی ایرسافام، مشاوره تخصصی آیلتس

irsafam.com حساب کاربری

مشاوره تخصصی آیلتس:

بسیاری از متقاضیان با توجه به محدودیت زمانی و عدم امکان مشارکت در دوره های آموزشی، نیاز به جلسات مشاوره دارند تا با اطلاع از نقاط ضعف و راهکارهای رفع آن با استفاده از خود آموزی (Self-Study) و مطالعه منابع معرفی شده بتوانند خود را برای آزمون آماده کنند.

در مشاوره های تخصصی ایرسافام، مشاورین مجرب بر اساس نیاز متقاضیان در هر مهارت انتخاب می شوند تا بهترین و اثربخش ترین راهکارها ارایه شود