موسسه فرهنگی ایرسافام، مشاوره تحلیلی آزمون های آزمایشی

irsafam.com حساب کاربری

مشاوره تحلیلی آزمون های آزمایشی    Analytical Mock Test


 با خرید مشاوره تحلیلی، شما می توانید علاوه بر جزییات عملکرد خودتان در مهارت ها، برنامه و نکات کلیدی برای بهبود عملکرد خود دریافت کنید:

- مشاوره ها در قالب دو بسته Writing, Speaking  و Listening, Reading  ارایه می شود و شما می توانید با انتخاب هر یک از این بسته ها، از مزیت های زیر بهره مند شوید:

ü      برگزاری مشاوره به شکل اختصاصی (حضوری یا تلفنی) به مدت 30 دقیقه

ü      امکان رویت برگه های Writing در جلسه مشاوره حضوری

ü      امکان شنیدن فایل صوتی Speaking در جلسه مشاوره حضوری

ü      مشاهده گزارش مشاوره در داشبورد

این آزمون ها مناسب کسانی است که در حال برنامه ریزی برای آزمون یا تکمیل مراحل آموزشی هستند.قوانین جلسه مشاوره:

ü      تماس تلفنی جهت هماهنگی این جلسه 7 الی 14 روز کاری پس از دریافت نتایج می باشد.

ü      مدت زمان جلسه 30 دقیقه به صورت خصوصی می باشد.

ü      این جلسه برای 2 مهارت Speaking و Writing و یا Reading , Listening  میباشد.

ü      در صورت عدم حضور در زمان تعین شده ، نتایج در داشبورد اختصاصی متقاضی بر روی وبسایت ارسال می گردد و جلسه به هیچ عنوان قابل حذف و یا انتقال نمی باشد.

ü      زمان مشاوره 30 دقیقه می باشد و به صورت خصوصی بر گزار می گردد

ü      حضور متقاضیان 10 دقیقه پیش از زمان تعیین شده ضروری می باشد.


صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام