موسسه فرهنگی ایرسافام، آزمون های آزمایشی ارزیابی

irsafam.com حساب کاربری

آزمون آزمایشی ارزیابی – Assessment Mock Test

در این آزمون ها که برگزاری آن کاملا شبیه آزمون های اصلی و با امکانات مشابه آن است، متقاضی سه روز پس از آزمون کتبی، نتایج خود را در قالب کارنامه الکترونیکی دریافت می کند. کلیه مراحل آزمون و تصحیح به شکل استاندارد و با دقت کامل انجام شده و نتایج به متقاضیان ارائه می گردد.

این آزمون مناسب کسانی است که میخواهند به سرعت  خود را  در شرایط استاندارد آزمون قرار داده و وضعیت خود را پیش از آزمون اصلی مورد سنجش قرار دهند. سوالات این آزمون کاملا انحصاری بوده و این به شما کمک می کند که با سوالات جدید، استاندارد و غیر تکراری خود را  به درستی ارزیابی کنید . در این آزمون شما تنها نتیجه 4 مهارت را دریافت می کنید.

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام