QUT

بازگشت

درباره دانشگاه

دانشگاه QUT در سال 1989 تاسیسشدهاستوازاهدافاصلیآنبرایدانشجویانخارجی،آمادهکردنهرچهبیشتردانشجویانبرایکاریابیپسازتحصیل است. این دانشگاه در سال 2013 لقب دانشگاه 5 ستاره را در میزان کاریابی فارغ التحصیلان از آن خود کرده است.


رنکینگ

 • دانشگاه QUT طبق رتبه بندی QS ، دارای رتبه 247 است .
 • دانشگاه QUT در استرالیا رتبه 13 را دارد.

 

 • دانشکده اصلی
  • بریزبین ( کوئینزلند) 
 • دانشکده ها
  • Kelvin Grove (Brisbane)
  • Caboolture (QLD)
 • تعداد دانشجویان
  • 45000
 • دانشجوی اینترنشنال
  • 6000
 • ترم های تحصیلی
  • ترم اول: بهمن (February)
  • ترم دوم: تیر(July)
  • دوره تابستان از نوامبر(November) تا فوریه (February)
 • دپارتمان ها
  • مدیریت و بیزینس
  • صنایع
  • آموزش
  • سلامت
  • علوم پایه و مهندسی

 

نکات جالب دانشگاهQUT 

این دانشگاه بزرگترین بوم نقاشی استرالیا را به اسم بیلبورد داراست که ابعاد آن 45 متر در 9 متر است. این بوم در جاده “کلوین گراو” قرار دارد و کارهای هنری صورت گرفته در این دانشگاه را نشان میدهد که روزانه هزاران بازدید کننده دارد.

 

خوابگاه دانشجویی

https://qut.studystays.com.au

 

در این دانشگاه شما میتوانید از دوره های پیش نیاز مانند کالج و دوره زبان نیز بهره ببرید

QUT International College (QUTIC)

34.239.160.113