Canadore College

بازگشت

درباره دانشگاه

این کالج در سال 1967 بعنوان دانشگاهی در کالج کامبریان سودبوری تأسیس شد و در سال 1972 به یک موسسه مستقل تبدیل شد. کالج  Canadoreدارای چهار شعبه در North Bay ویک شعبه در Parry Sound در ایالت انتاریو است.

 

رنکینگ

در سایت QS رنکینگی برای این کالج اعلام نشده است.
  

دانشکده اصلی

North Bay


نوع قراداد

لیسانس+فوق لیسانس و دوره زبان 


خوابگاه دانشجویی

https://www.canadorecollege.ca/experience/residence

3.95.131.208