ECLC

بازگشت

درباره کالج

East Coast School of Languages یک کالج جهت آموزش زبان انگلیسی میباشد و در ایالت نوااسکوشیا رتبه برترین مرکز اموزش زبان انگلیسی را از آن خود کرده است. این کالج با چندین دانشگاه در کانادا قرارداد دارد و دانشجویان پس از به پایان رساندن دوره های زبان در این کالج، میتوانند وارد مقاطع مختلف در دانشگاههای زیر شوند:

 • Dalhousie University
 • NCSAD University
 • University of King’s College – Halifax
 • Mount Saint Vincent University
 • St. Mary’s University
 • Nova Scotia Community College
 • Lakehead University
 • Eastern College
 • Sir Francis Xavier University
 • University of Prince Edward Island
 • Acadia University
 • University of Regina
 • Sacred Heart School of Halifax
 • Canadian College of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine
 • Cape Breton University 


دانشکده اصلی

هالیفاکس (NS)

 

خوابگاه دانشجویی

http://www.eclccanada.com/host-family-application

http://www.eclccanada.com/homestay-program/uncategorised/homestay-program


قرارداد با IDP

ESL