Staffordshire university

بازگشت

درباره دانشگاه

دانشگاه Staffordshire در سال 1906 تاسیس شده است و بیش از 30 میلیون پوند برای نوسازی دانشگاه با امکانات و تجهیزات مدرن سرمایه گذاری کرده است. کلیه کادر آموزشی در زمینه هایی که تدریس می کنند خبره هستند و غالباً با شرکت های پیشرو همکاری می کنند تا از ساخت برنامه درسی برای دانش آموزان برای فرصت های شغلی آینده اطمینان حاصل کنند.

 

رنکینگ

  • دانشگاه   Staffordshire طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 1500  است .

 

دانشکده اصلی

Stoke-on-Trent                                          

 

خوابگاه دانشجویی

https://www.staffs.ac.uk/student-life/accommodation