موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
معرفی دانشگاه Karlsruhe
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
معرفی رشته علوم اقتصادی
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
وبینار آشنایی با رتبه بندی علمی-پژوهشی دانشگاه های آلمان
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
وبینار معرفی رشته های معماری در دانشگاه های آلمان
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
آموزش اصول نگارش توسط مدرسین موسسه کارل دویسبرگ در آلمان
از ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ تا ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ - ساعت
مدرسین موسسه کارل دوئیسبرگ در آلمان
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
آشنایی با دانشگاه های برتر آلمان
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار مشترک کارل دویسبرگ و دویچه وله آلمان کاربردهای جذاب مدیا در تدریس زبان آلمانی (مختص مدرسین)
از ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ تا ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ - ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
Carl Duesberg and Deutsche Welle
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
معرفی لغت نامه های معتبر
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار معرفی آزمون های آلمانی
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با رشته های پزشکی در آلمان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با رشته های مکاتبه ای در آلمان
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با کالج های خصوصی در آلمان
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار معرفی رشته های فنی در آلمان
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار معرفی دانشگاه هامبورگ
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ساعت ۱۴:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
تحصیل رشته حقوق در آلمان تصویر
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ساعت ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان