موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار معرفی آزمون های آلمانی
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
وبینار آشنایی با رشته های پزشکی در آلمان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
وبینار آشنایی با رشته های مکاتبه ای در آلمان
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با کالج های خصوصی در آلمان
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار معرفی رشته های فنی در آلمان
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید