موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار نحوه انتخاب رشته و دانشگاه در آلمان
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
۴۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آزمون های مختلف برای ویزاهای مختلف
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
۴۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید
کارگاه فراگیری زبان آلمانی با فیلم
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
خانم نوشین فروتن
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار رایگان معرفی دانشگاه مونیخ آلمان
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار Ausbildung چیست و شامل چه کسانی میشود ؟
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
خانم نوشین فروتن
۴۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با دستور زبان آلمانی Grammatik mit uns
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
محمدرضا ایزدی
۴۹۰,۰۰۰ ریال
کارگاه فراگیری زبان آلمانی با فیلم
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
خانم نوشین فروتن
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
وبینار رایگان استانداردهای آموزش آلمانی
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
وبینار آشنایی با هزینه های تحصیل در آلمان
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
۴۹۰,۰۰۰ ریال
وبینار معرفی کتاب های کمک آموزشی آلمانی
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
۴۹۰,۰۰۰ ریال