موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار آشنایی با شرایط ویژه دوره‌‌های علمی و کاربردی Ausbildung
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
۴۹۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "312" ["title"]=> string(109) "وبینار آشنایی با شرایط ویژه دوره‌‌های علمی و کاربردی Ausbildung" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-09-06" ["end_date"]=> string(10) "2021-09-06" ["cost"]=> string(6) "490000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(1) "5" ["last_update"]=> string(19) "2021-08-22 10:18:58" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "6" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> string(0) "" ["uniqid"]=> string(5) "3EM0z" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
وبینار آشنایی با اخذ پذیرش تحصیلی دوره‌های کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
۴۹۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "313" ["title"]=> string(105) "وبینار آشنایی با اخذ پذیرش تحصیلی دوره‌های کارشناسی ارشد" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-09-15" ["end_date"]=> string(10) "2021-09-15" ["cost"]=> string(6) "490000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(1) "5" ["last_update"]=> string(19) "2021-08-22 10:18:44" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "6" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> string(0) "" ["uniqid"]=> string(5) "eomy8" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
وبینار آشنایی با چگونگی گرفتن پذیرش کالج از آلمان
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
۶۰۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "327" ["title"]=> string(90) "وبینار آشنایی با چگونگی گرفتن پذیرش کالج از آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-10-04" ["end_date"]=> string(10) "2021-10-04" ["cost"]=> string(6) "600000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(1) "5" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-10 08:57:11" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(27) "امید خوارزمیان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "KFSjF" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با چگونگی گرفتن پذیرش از دانشگاه های آلمان در مقطع دکتری
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
نوشین فروتن
۶۰۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "328" ["title"]=> string(130) "وبینار آشنایی با چگونگی گرفتن پذیرش از دانشگاه های آلمان در مقطع دکتری " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-10-14" ["end_date"]=> string(10) "2021-10-14" ["cost"]=> string(6) "600000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(1) "5" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-11 15:35:03" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(21) "نوشین فروتن" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "G89A9" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
کارگاه مکالمه آلمانی سطح B1
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۶,۳۳۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "332" ["title"]=> string(49) "کارگاه مکالمه آلمانی سطح B1" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-10-21" ["end_date"]=> string(10) "2021-10-21" ["cost"]=> string(7) "6330000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(1) "5" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-11 15:33:05" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "Haxj9" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
کارگاه مکالمه آلمانی سطح B1
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
میترا زاهدی
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "329" ["title"]=> string(49) "کارگاه مکالمه آلمانی سطح B1 " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-10-21" ["end_date"]=> string(10) "2021-10-21" ["cost"]=> string(7) "6630000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(1) "5" ["last_update"]=> string(19) "2021-09-28 15:25:18" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(21) "میترا زاهدی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "OiWWp" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
وبینار نحوه گرفتن پذیرش از کالج
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
۵۶۹,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "334" ["title"]=> string(57) "وبینار نحوه گرفتن پذیرش از کالج" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-10-27" ["end_date"]=> string(10) "2021-10-27" ["cost"]=> string(6) "569000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(1) "5" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-20 15:34:32" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(27) "امید خوارزمیان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "daMrd" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینار نحوه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آلمان در مقطع دکتری
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
نوشین فروتن
۵۶۹,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "335" ["title"]=> string(108) "وبینار نحوه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آلمان در مقطع دکتری" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-11-03" ["end_date"]=> string(10) "2021-11-03" ["cost"]=> string(6) "569000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(1) "5" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-20 15:34:53" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(21) "نوشین فروتن" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "lcA5A" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
کارگاه مکالمه زبان آلمانی در سطح B1
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
میترا زاهدی
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "336" ["title"]=> string(63) "کارگاه مکالمه زبان آلمانی در سطح B1" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-11-08" ["end_date"]=> string(10) "2021-11-08" ["cost"]=> string(7) "6630000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(1) "5" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-20 15:35:17" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(21) "میترا زاهدی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "AERxb" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینار معرفی دانشگاه Göttingen
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "337" ["title"]=> string(50) "وبینار معرفی دانشگاه Göttingen " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-11-10" ["end_date"]=> string(10) "2021-11-10" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(1) "5" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-20 15:33:59" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "ahz22" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار