موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
array(3) { ["rows"]=> array(4) { [0]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "427" ["title"]=> string(92) "وبینار معرفی رشته هوش مصنوعی در دانشگاه‌های آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-06-15" ["end_date"]=> string(10) "2022-06-15" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-05-21 12:52:45" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "wSpsw" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [1]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "426" ["title"]=> string(93) "وبینار معرفی آزمون تلک و شیوه‌های جدید بارگزاری آن" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-06-08" ["end_date"]=> string(10) "2022-06-08" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-05-17 10:18:53" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "fu3S2" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [2]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "425" ["title"]=> string(47) "وبینار معرفی دانشگاه هاله" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-06-01" ["end_date"]=> string(10) "2022-06-01" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-05-17 10:17:14" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "cr3PD" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [3]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "424" ["title"]=> string(145) "وبینار بررسی سیستم تحصیلی کشور آلمان از دوره ابتدایی تا پایان تحصیلات دبیرستان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-05-25" ["end_date"]=> string(10) "2022-05-25" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-05-21 12:54:27" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "rzri2" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } } ["count"]=> int(4) ["errpr"]=> string(0) "" }
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار بررسی سیستم تحصیلی کشور آلمان از دوره ابتدایی تا پایان تحصیلات دبیرستان
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "424" ["title"]=> string(145) "وبینار بررسی سیستم تحصیلی کشور آلمان از دوره ابتدایی تا پایان تحصیلات دبیرستان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-05-25" ["end_date"]=> string(10) "2022-05-25" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-05-21 12:54:27" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "rzri2" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینار معرفی دانشگاه هاله
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "425" ["title"]=> string(47) "وبینار معرفی دانشگاه هاله" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-06-01" ["end_date"]=> string(10) "2022-06-01" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-05-17 10:17:14" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "cr3PD" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینار معرفی آزمون تلک و شیوه‌های جدید بارگزاری آن
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "426" ["title"]=> string(93) "وبینار معرفی آزمون تلک و شیوه‌های جدید بارگزاری آن" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-06-08" ["end_date"]=> string(10) "2022-06-08" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-05-17 10:18:53" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "fu3S2" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینار معرفی رشته هوش مصنوعی در دانشگاه‌های آلمان
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "427" ["title"]=> string(92) "وبینار معرفی رشته هوش مصنوعی در دانشگاه‌های آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-06-15" ["end_date"]=> string(10) "2022-06-15" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-05-21 12:52:45" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "wSpsw" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام