موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار رایگان آلمانی را با استاندارد های جهانی بیاموزیم
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
وبینار رایگان بررسی شرایط جدید ویزای تحصیلی، کار و پیوست خانواده
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینـار معرفـی رشتـه های پزشکـی در آلمـان به همـراه پرسش و پاسـخ
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ساعت ۱۴ الی ۱۵
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
تعیین سطح
از ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ساعت
رایگان
آشنایی با دانشگاه کنستانس Die Universität Konstanz
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
آشنایی با رشته تحصیلی مدیریت دولتی Öffentliche Verwaltung
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
معرفی دانشگاه فنی درسدن
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
معرفی رشته‌های ریاضیات و علوم طبیعی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار معرفی رشته علوم فرهنگی و زبان
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینـار معرفـی دانشـگاه کلـن در آلمـان
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
معرفی رشته علوم اجتماعی Sozialwissenschaften
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
معرفی دانشگاه فرانکفورت
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
معرفی دانشگاه Karlsruhe
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
معرفی رشته علوم اقتصادی
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با رتبه بندی علمی-پژوهشی دانشگاه های آلمان
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار معرفی رشته های معماری در دانشگاه های آلمان
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
آشنایی با دانشگاه های برتر آلمان
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار مشترک کارل دویسبرگ و دویچه وله آلمان کاربردهای جذاب مدیا در تدریس زبان آلمانی (مختص مدرسین)
از ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ تا ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ - ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
Carl Duesberg and Deutsche Welle
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
معرفی لغت نامه های معتبر
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار معرفی آزمون های آلمانی
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با رشته های پزشکی در آلمان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با رشته های مکاتبه ای در آلمان
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با کالج های خصوصی در آلمان
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار معرفی رشته های فنی در آلمان
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید