موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
array(3) { ["rows"]=> array(10) { [0]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "373" ["title"]=> string(42) "وبینار نحوه نگارش SOP و CV" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-02-17" ["end_date"]=> string(10) "2022-02-17" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-17 09:53:02" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "Ai2eE" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [1]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "372" ["title"]=> string(90) "وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای استرالیا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-02-10" ["end_date"]=> string(10) "2022-02-10" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-17 09:52:07" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "M0IT1" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [2]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "371" ["title"]=> string(90) "وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای انگلستان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-02-03" ["end_date"]=> string(10) "2022-02-03" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-17 09:51:31" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "88Nqk" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [3]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "370" ["title"]=> string(86) "وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای کانادا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-01-27" ["end_date"]=> string(10) "2022-01-27" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-17 09:50:55" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "roS6U" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [4]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "215" ["title"]=> string(27) "PHD & Master research based" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-01-24" ["end_date"]=> string(10) "2022-01-24" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(2) "no" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-10 08:52:34" ["last_updater"]=> string(2) "50" ["register_link"]=> string(53) "https://irsafam.com/fmhChcW/phd-master-research-based" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(53) "https://irsafam.com/fmhChcW/phd-master-research-based" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> string(0) "" ["uniqid"]=> string(5) "uPzh1" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [5]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "366" ["title"]=> string(92) "وبینار فرصت برای ادامه تحصیل در کانادا (ورودی بهار)" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-01-04" ["end_date"]=> string(10) "2022-01-04" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-04 15:16:54" ["last_updater"]=> string(2) "50" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(41) "https://lms.irsafam.com/student-placement" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "CHqFW" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [6]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "363" ["title"]=> string(72) "وبینار فرصت برای ادامه تحصیل در کانادا " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-12-27" ["end_date"]=> string(10) "2021-12-27" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2021-12-28 08:07:57" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "iNs4d" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [7]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "348" ["title"]=> string(80) "وبینار باور های نادرست درباره ویزای کانادا " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-12-01" ["end_date"]=> string(10) "2021-12-01" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2021-12-19 12:53:46" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(41) "https://lms.irsafam.com/student-placement" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "2wMJi" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [8]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "345" ["title"]=> string(92) "وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای استرالیا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-11-21" ["end_date"]=> string(10) "2021-11-21" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-25 14:42:48" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:30" ["end_time"]=> string(5) "16:30" ["presenter"]=> string(21) "شیرین فنونی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "LWtwz" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [9]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "333" ["title"]=> string(118) "وبینار آشنایی با گرفتن پذیرش از دانشگاه های آلمان در مقطع دکتری " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-10-14" ["end_date"]=> string(10) "2021-10-14" ["cost"]=> string(6) "600000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-23 09:03:20" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "QcFGi" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } } ["count"]=> int(10) ["errpr"]=> string(0) "" }
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار آشنایی با گرفتن پذیرش از دانشگاه های آلمان در مقطع دکتری
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
۶۰۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "333" ["title"]=> string(118) "وبینار آشنایی با گرفتن پذیرش از دانشگاه های آلمان در مقطع دکتری " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-10-14" ["end_date"]=> string(10) "2021-10-14" ["cost"]=> string(6) "600000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-23 09:03:20" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "QcFGi" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای استرالیا
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
شیرین فنونی
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "345" ["title"]=> string(92) "وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای استرالیا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-11-21" ["end_date"]=> string(10) "2021-11-21" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2021-10-25 14:42:48" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:30" ["end_time"]=> string(5) "16:30" ["presenter"]=> string(21) "شیرین فنونی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "LWtwz" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
وبینار باور های نادرست درباره ویزای کانادا
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "348" ["title"]=> string(80) "وبینار باور های نادرست درباره ویزای کانادا " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-12-01" ["end_date"]=> string(10) "2021-12-01" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2021-12-19 12:53:46" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(41) "https://lms.irsafam.com/student-placement" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "2wMJi" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار فرصت برای ادامه تحصیل در کانادا
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "363" ["title"]=> string(72) "وبینار فرصت برای ادامه تحصیل در کانادا " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-12-27" ["end_date"]=> string(10) "2021-12-27" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2021-12-28 08:07:57" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "iNs4d" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار فرصت برای ادامه تحصیل در کانادا (ورودی بهار)
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "366" ["title"]=> string(92) "وبینار فرصت برای ادامه تحصیل در کانادا (ورودی بهار)" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-01-04" ["end_date"]=> string(10) "2022-01-04" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-04 15:16:54" ["last_updater"]=> string(2) "50" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(41) "https://lms.irsafam.com/student-placement" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "CHqFW" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
PHD & Master research based
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "215" ["title"]=> string(27) "PHD & Master research based" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-01-24" ["end_date"]=> string(10) "2022-01-24" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(2) "no" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-10 08:52:34" ["last_updater"]=> string(2) "50" ["register_link"]=> string(53) "https://irsafam.com/fmhChcW/phd-master-research-based" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(53) "https://irsafam.com/fmhChcW/phd-master-research-based" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> string(0) "" ["uniqid"]=> string(5) "uPzh1" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
شرکت در وبینار
وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای کانادا
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "370" ["title"]=> string(86) "وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای کانادا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-01-27" ["end_date"]=> string(10) "2022-01-27" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-17 09:50:55" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "roS6U" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای انگلستان
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "371" ["title"]=> string(90) "وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای انگلستان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-02-03" ["end_date"]=> string(10) "2022-02-03" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-17 09:51:31" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "88Nqk" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای استرالیا
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "372" ["title"]=> string(90) "وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش و ویزای استرالیا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-02-10" ["end_date"]=> string(10) "2022-02-10" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-17 09:52:07" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "M0IT1" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینار نحوه نگارش SOP و CV
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "373" ["title"]=> string(42) "وبینار نحوه نگارش SOP و CV" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-02-17" ["end_date"]=> string(10) "2022-02-17" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-01-17 09:53:02" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "Ai2eE" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام