موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های استرالیا و نیوزلند
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
شیرین فنونی
رایگان
وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های کانادا و امریکا
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ - ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
بهاره طلاکوب
رایگان
PHD & Master research based
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
الناز آتش بیز
رایگان
وبینار آشنایی با شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های انگلیس و ایرلند
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ - ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
الناز آتش بیز
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار نحوه نگارش SOP و Cv
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ - ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
هانیه اکبری
رایگان
وبینار دانشگاه Indiana State university
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
رایگان
جشنواره آنلاین تحصیل در کشورهای آمریکا و کانادا
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
رایگان
جشنواره آشنایـی با دانشـگاه های انگلیسی زبان با حضـور نماینـده دانشـگاه
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ - ساعت
رایگان
مشاوره آنلاین
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
نحوه نگارش SOP و CV
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
آشنایی با آزمون های GRE و Gmath
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دکتر خشایار یزدان بخش
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
آشنایی با دانشگاه های کانادا
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ - ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شیرین فنونی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
لایو معرفی دانشگاه Canada west
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ - ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰
الا معیری
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
لایو معرفی دانشگاه Salford
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ - ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
بهاره طلاکوب
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
جشنواره آشنایـی با دانشـگاه های ایرلند با حضـور نماینـده دانشـگاه
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
جشنواره تخصصی مدیریـت IDP در کشـور کانـادا
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ - ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار نحوه نگارش SOP و CV (آبان)
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
جشنواره آنلاین تحصیل در دانشگاه های معتبر کشورهای انگلیسی زبان با حضور نماینده دانشگاه Roadshow
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ - ساعت ۱۱:۰۰ الی ۲۱:۰۰
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار مشاوره آنلاین (30 مهر)
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار نحوه نگارش SOP و CV
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
آشنایی با آزمون های GRE/ Gmath
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
دکتر خشایار یزدانبخش
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
آشنایی با دانشگاه و ویزای انگلیس برای اینتیک ژانویه (10 مهر)
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
جشنواره آنلاین تحصیل در دانشگاه های معتبر استرالیا و کانادا
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار مشاوره آنلاین (27 شهریور)
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
بهاره طلاکوب
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با دانشگاه ها و ویزای کانادا (20 شهریور)
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
شیرین فنونی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار نحوه نگارش SOP و CV
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با دانشگاه ها و شرایط اخذ ویزا استرالیا
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ - ساعت
شیرین فنونی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با آزمون های GRE & Gmath مرداد ماه
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ - ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
خشایار یزدان بخش
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار تخصصی نگارش انگیزه نامه و رزومه مرداد ماه
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار مشاوره آنلاین
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
بهاره طلاکوب
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آخرین فرصت اپلای برای ورودی ژانویه برای کشور کانادا
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
بهاره طلاکوب
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با آزمون های GRE & Gmath
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
خشایار یزدان بخش
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار تخصصی نگارش انگیزه نامه و رزومه
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
هر آنچه در مورد ویزا و شرایط تحصیل در انگلستان باید بدانید
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار مشاوره آنلاین
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
شیرین فنونی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار هر آنچه که باید درباره ویزا و تحصیل در کانادا بدانید
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
سارا فرازی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با دانشگاه UNSW با حضور نماینده دانشگاه
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰
بهاره طلاکوب , Ms.Alexandra Weightman
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با دانشگاه MACQUARIE با حضور نماینده دانشگاه
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰
بهاره طلاکوب , Mr.Tanveer Shaheed
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با دانشگاه Carleton با حضور نماینده دانشگاه
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰
بهاره طلاکوب , Mr.Kevin McEwan
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با قوانین ویزای اقامت پس از تحصیل در استراالیا با حضور مصطفی هماپور وکیل رسمی اداره مهاجرت استرالیا با کد 1796314
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
الناز آتش بیز ، مصطفی هماپور
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با دانشگاه آلبرتا با حضور نماینده دانشگاه
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ - ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰
هانیه اکبری مهر ، Ms.Khadija Jetha
رایگان
مشاوره آنلاین
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
شیرین فنونی
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با دانشگاه منچستر با حضور نماینده دانشگاه
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰
هانیه اکبری مهر ، Mr.Jeremy Burgess
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با نحوه گرفتن پذیرش و ویزا از دانشگاه های کانادا
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
بهاره طلاکوب
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با نحوه گرفتن پذیرش و ویزا از دانشگاه های انگلستان و آشنایی با قوانین جدید پس از تحصیل
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
وبینار آموزش شیوه های تنظیم رزومه
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
هر آنجه در مورد ویزا و شرایط تحصیل در استرالیا باید بدانید
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰
الناز آتش بیز
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با اخذ ویزا و پذیرش در دانشگاه های کانادا
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
بهاره طلاکوب
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
Brief Introduction to the UK Visa
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ساعت ۱۴:۰۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با پذیرش و ویزا کانادا
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ساعت ۱۴۰۰
سارا فرازی
رایگان
همایش آشنایی با آزمون های GRE و GMAT
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ساعت ۱۵:۰۰
خشایار یزدانبخش
رایگان