موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار آشنایی با اخذ ویزا و پذیرش از دانشگاه های انگلستان
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ - ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "315" ["title"]=> string(104) "وبینار آشنایی با اخذ ویزا و پذیرش از دانشگاه های انگلستان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-08-26" ["end_date"]=> string(10) "2021-08-26" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(1) "2" ["last_update"]=> string(19) "2021-08-28 09:57:01" ["last_updater"]=> string(2) "50" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:30" ["end_time"]=> string(5) "15:30" ["presenter"]=> string(28) "هانیه اکبری مهر" ["site"]=> string(1) "6" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> string(0) "" ["uniqid"]=> string(5) "sdf23" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار آشنایی با اخذ ویزا و پذیرش از دانشگاه های کانادا
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
بهاره طلاکوب
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "316" ["title"]=> string(100) "وبینار آشنایی با اخذ ویزا و پذیرش از دانشگاه های کانادا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-09-02" ["end_date"]=> string(10) "2021-09-02" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(1) "2" ["last_update"]=> string(19) "2021-09-04 09:00:10" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(31) "https://irsafam.com/webinar/idp" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(41) "https://lms.irsafam.com/student-placement" ["start_time"]=> string(5) "14:30" ["end_time"]=> string(5) "15:30" ["presenter"]=> string(23) "بهاره طلاکوب" ["site"]=> string(1) "6" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> string(0) "" ["uniqid"]=> string(5) "sd12f" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار مقایسه شرایط تحصیل، زندگی و اقامت پس از تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ - ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰
الناز آتش بیز
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "320" ["title"]=> string(139) "وبینار مقایسه شرایط تحصیل، زندگی و اقامت پس از تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-09-05" ["end_date"]=> string(10) "2021-09-05" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(1) "2" ["last_update"]=> string(19) "2021-09-04 08:58:03" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "19:00" ["end_time"]=> string(5) "20:00" ["presenter"]=> string(24) "الناز آتش بیز" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "eKDkc" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار نحوه نگارش SOP و CV
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ - ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
هانیه اکبری مهر
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "318" ["title"]=> string(43) " وبینار نحوه نگارش SOP و CV" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-09-09" ["end_date"]=> string(10) "2021-09-09" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(1) "2" ["last_update"]=> string(19) "2021-09-09 14:28:59" ["last_updater"]=> string(2) "50" ["register_link"]=> string(41) "https://lms.irsafam.com/student-placement" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:30" ["end_time"]=> string(5) "15:30" ["presenter"]=> string(28) "هانیه اکبری مهر" ["site"]=> string(1) "6" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> string(0) "" ["uniqid"]=> string(5) "123cv" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
وبینار آشنایی با اخذ ویزا و پذیرش از دانشگاه های استرالیا
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ - ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
شیرین فنونی
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "317" ["title"]=> string(104) "وبینار آشنایی با اخذ ویزا و پذیرش از دانشگاه های استرالیا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-09-16" ["end_date"]=> string(10) "2021-09-16" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(1) "2" ["last_update"]=> string(19) "2021-09-16 14:12:57" ["last_updater"]=> string(2) "50" ["register_link"]=> string(41) "https://lms.irsafam.com/student-placement" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(41) "https://lms.irsafam.com/student-placement" ["start_time"]=> string(5) "14:30" ["end_time"]=> string(5) "15:30" ["presenter"]=> string(21) "شیرین فنونی" ["site"]=> string(1) "6" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> string(0) "" ["uniqid"]=> string(5) "4qfdf" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
وبینار آشنایی با آزمون های GRE و Gmat
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
خشایار یزدانبخش
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "322" ["title"]=> string(60) "وبینار آشنایی با آزمون های GRE و Gmat" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2021-09-18" ["end_date"]=> string(10) "2021-09-18" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(1) "2" ["last_update"]=> string(19) "2021-09-19 09:03:48" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(29) "خشایار یزدانبخش" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "yIC0K" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
مهلت ثبت نام به پایان رسید
PHD & Master research based
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "215" ["title"]=> string(27) "PHD & Master research based" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-09-23" ["end_date"]=> string(10) "2021-09-23" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(2) "no" ["section"]=> string(1) "2" ["last_update"]=> string(19) "2021-09-12 15:14:39" ["last_updater"]=> string(2) "50" ["register_link"]=> string(53) "https://irsafam.com/fmhChcW/phd-master-research-based" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(53) "https://irsafam.com/fmhChcW/phd-master-research-based" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "6" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> string(0) "" ["uniqid"]=> string(5) "uPzh1" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
شرکت در وبینار
IDP Virtual Expo
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۲۱:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "324" ["title"]=> string(16) "IDP Virtual Expo" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2021-10-05" ["end_date"]=> string(10) "2021-10-05" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(2) "no" ["section"]=> string(1) "2" ["last_update"]=> string(19) "2021-09-15 12:13:10" ["last_updater"]=> string(1) "3" ["register_link"]=> string(15) "/onlineroadshow" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "10:00" ["end_time"]=> string(5) "21:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "LJxcq" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
شرکت در وبینار