موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
IELTS Orientation- بررسی مهارت های آیلتس در سه ساعت
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
هورشید قهاری
۷۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید
IELTS Orientation- بررسی مهارت های آیلتس در سه ساعت
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
هورشید قهاری
۷۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info