موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
Academic ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

ielts

Offsite کرمان (کیهان)
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

ielts

Offsite کرمان (کیهان)
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

ielts

Offsite کرمان (کیهان)
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام