موسسه فرهنگی ایرسافام، نگارش Proposal , SOP و رزومه

irsafam.com حساب کاربری

هر شخصی برای اپلای دانشگاه یا سفارت نیاز دارد تمام مشخصات تحصیلی و شغلی خود را در قالب رزومه ارائه دهد که می تواند برای ویزای تحصیلی و مهاجرتی متفاوت باشد که ایرسافام می تواند بنابر نیاز شما در این امر به شما کمک کند. از آنجایی که برای اپلای دانشگاه و اپلای سفارت برای کشورهای انگلیسی زبان شما مستقیما با آفیسر صحبت نمی کنید پس نیاز است که از طریق Sop یا Study Plan انگیز خود جهت ادامه تحصیل و بازگشت به کشور را توضیح دهید ، با توجه به اهمیت این امر ایرسافام شما را یاری خواهد کرد

 

پکیج هزینه
SOP نویسی
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
روزمه نویسی
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال