موسسه فرهنگی ایرسافام، نگارش انگیزه نامه و رزومه و Study Plan

irsafam.com حساب کاربری

هر شخصی برای اپلای دانشگاه یا سفارت نیاز دارد تمام مشخصات تحصیلی و شغلی خود را در قالب رزومه ارائه دهد که می تواند برای ویزای تحصیلی و مهاجرتی متفاوت باشد که ایرسافام می تواند بنابر نیاز شما در این امر به شما کمک کند. از آنجایی که برای اپلای دانشگاه و اپلای سفارت برای کشورهای انگلیسی زبان شما مستقیما با آفیسر صحبت نمی کنید پس نیاز است که از طریق Sop یا Study Plan انگیزه خود جهت ادامه تحصیل و بازگشت به کشور را توضیح دهید ، با توجه به اهمیت این امر ایرسافام شما را یاری خواهد کرد

 

 

 

پکیج هزینه
SOP نویسی
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
روزمه نویسی
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Study Plan نویسی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
SOP نویسی (۳ روز کاری)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
روزمه نویسی (۳ روز کاری)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Study Plan نویسی (۳ روز کاری)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام