موسسه فرهنگی ایرسافام، نگارش انگیزه نامه و رزومه و Study Plan

irsafam.com حساب کاربری

هر شخصی برای اپلای دانشگاه یا سفارت نیاز دارد تمام مشخصات تحصیلی و شغلی خود را در قالب رزومه ارائه دهد که می تواند برای ویزای تحصیلی و مهاجرتی متفاوت باشد که ایرسافام می تواند بنابر نیاز شما در این امر به شما کمک کند. از آنجایی که برای اپلای دانشگاه و اپلای سفارت برای کشورهای انگلیسی زبان شما مستقیما با آفیسر صحبت نمی کنید پس نیاز است که از طریق Sop یا Study Plan انگیزه خود جهت ادامه تحصیل و بازگشت به کشور را توضیح دهید ، با توجه به اهمیت این امر ایرسافام شما را یاری خواهد کرد

 

SOP نویسی

پکیج هزینه
SOP نویسی (۶ تا ۱۰ روز کاری)
۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال
SOP نویسی (۳ تا ۵ روز کاری)
۱۷,۸۸۰,۰۰۰ ریال
SOP نویسی (۱ تا ۲ روز کاری)
۲۰,۲۸۰,۰۰۰ ریال


Study Plan نویسی

پکیج هزینه
Study Plan نویسی (۶ تا ۱۰ روز کاری)
۱۶,۶۸۰,۰۰۰ ریال
Study Plan نویسی (۳ تا ۵ روز کاری)
۲۰,۵۲۰,۰۰۰ ریال
Study Plan نویسی (۱ تا ۲ روز کاری)
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال


روزمه نویسی

پکیج هزینه
روزمه نویسی (۶ تا ۱۰ روز کاری)
۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال
روزمه نویسی (۳ تا ۵ روز کاری)
۱۷,۸۸۰,۰۰۰ ریال
روزمه نویسی (۱ تا ۲ روز کاری)
۲۰,۲۸۰,۰۰۰ ریال


GTE

پکیج هزینه
GTE (۱ تا ۲ روز کاری)
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
GTE (۳ تا ۵ روز کاری)
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
GTE (۶ تا ۱۰ روز کاری)
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال


سایر خدمات

پکیج هزینه
سایر خدمات (۱ تا ۲ روز کاری)
۲۰,۲۸۰,۰۰۰ ریال
سایر خدمات (۳ تا ۵ روز کاری)
۱۷,۸۸۰,۰۰۰ ریال
سایر خدمات (۶ تا ۱۰ روز کاری)
۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام