موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری

ماک غیر حضوری ایرسافام فرصتی است برای این که با توجه به شرایط فعلی، بتوانید از وضعیت مهارت Speaking خود اطلاع حاصل کنید و توصیه های متخصصان را در این خصوص دریافت کنید.
برای بهره مندی‌از این خدمات، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی، می توانید به صورت آنلاین تایم مورد نظر خود را انتخاب کنید. مشاورین ما از طریق سامانه های آنلاین از شما تست اسپیکینگ آیلتس مطابق با شرایط استاندارد خواهند گرفت.

نگران سامانه های آنلاین نباشید، سامانه های آنلاین به راحتی امکان تماس با شما را فراهم می کنند.

نتایج شما ظرف سه روز به شما از طریق داشبورد اطلاع داده خواهد شد و شما می توانید علاوه بر نمره، اطلاعات مفیدی در خصوص وضعیت خود دریافت نمایید.
پس از ثبت نام، یک روز از قبل از آزمون شفاهی شما، ID SKYPE مشاور برای شما ارسال می شود که در زمان آزمون‌از طریق آن با شما ارتباط گرفته می شود. پس لازم است اولا ID Skype داشته باشید، دوما smsهای خود را چک کنید و سوما یک دقیقه قبل از زمان رزرو شده که در SMS هم برای شما ارسال می شود، آماده باشید و از برقراری اینترنت نیز مطمئن باشید.


14482
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14484
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14485
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14486
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14488
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14489
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14490
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14516
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14517
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14518
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14519
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14520
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14491
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14492
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14493
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14494
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14495
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14496
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14497
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14498
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14499
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
14500
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ فروردین ,۱۳۹۹
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال