string(54) "http://mock.irsafam.com/api/GetTestDatesOnlineSpeaking"
موسسه ایرسافام | آزمون آیلتس , اعزام دانشجو , خدمات آموزشی

موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری

ماک غیر حضوری ایرسافام فرصتی است برای این که با توجه به شرایط فعلی، بتوانید از وضعیت مهارت Speaking خود اطلاع حاصل کنید و توصیه های متخصصان را در این خصوص دریافت کنید.
برای بهره مندی‌از این خدمات، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی، می توانید به صورت آنلاین تایم مورد نظر خود را انتخاب کنید. مشاورین ما از طریق سامانه های آنلاین از شما تست اسپیکینگ آیلتس مطابق با شرایط استاندارد خواهند گرفت.

نگران سامانه های آنلاین نباشید، سامانه های آنلاین به راحتی امکان تماس با شما را فراهم می کنند.

نتایج شما ظرف سه روز به شما از طریق داشبورد اطلاع داده خواهد شد و شما می توانید علاوه بر نمره، اطلاعات مفیدی در خصوص وضعیت خود دریافت نمایید.
پس از ثبت نام، یک روز از قبل از آزمون شفاهی شما، ID SKYPE مشاور برای شما ارسال می شود که در زمان آزمون‌از طریق آن با شما ارتباط گرفته می شود. پس لازم است اولا ID Skype داشته باشید، دوما smsهای خود را چک کنید و سوما یک دقیقه قبل از زمان رزرو شده که در SMS هم برای شما ارسال می شود، آماده باشید و از برقراری اینترنت نیز مطمئن باشید.


22060
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲ مهر - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21101
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۴ مهر - ۰۸:۱۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21102
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۴ مهر - ۰۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21103
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۴ مهر - ۰۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21105
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۴ مهر - ۰۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21224
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۵ مهر - ۱۵:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21225
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۵ مهر - ۱۵:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21226
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۵ مهر - ۱۵:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21375
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۶ مهر - ۱۶:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21376
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۶ مهر - ۱۷:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21377
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۶ مهر - ۱۷:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21378
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۶ مهر - ۱۷:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21379
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۶ مهر - ۱۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21380
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۶ مهر - ۱۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21381
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۶ مهر - ۱۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21382
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۶ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21258
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21259
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21260
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21261
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21262
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ مهر - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21263
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ مهر - ۱۴:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21265
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ مهر - ۱۵:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21266
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ مهر - ۱۵:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21308
تاریخ و ساعت برگزاری : سه‌شنبه ۸ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21309
تاریخ و ساعت برگزاری : سه‌شنبه ۸ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21310
تاریخ و ساعت برگزاری : سه‌شنبه ۸ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21311
تاریخ و ساعت برگزاری : سه‌شنبه ۸ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21312
تاریخ و ساعت برگزاری : سه‌شنبه ۸ مهر - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21313
تاریخ و ساعت برگزاری : سه‌شنبه ۸ مهر - ۱۴:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21315
تاریخ و ساعت برگزاری : سه‌شنبه ۸ مهر - ۱۵:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21316
تاریخ و ساعت برگزاری : سه‌شنبه ۸ مهر - ۱۵:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
22066
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
22067
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
22068
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
22069
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
22070
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ مهر - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
22071
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ مهر - ۱۴:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
22072
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ مهر - ۱۵:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
22074
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ مهر - ۱۵:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
22075
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۹ مهر - ۱۶:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21114
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۱ مهر - ۰۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21115
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۱ مهر - ۰۸:۱۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21117
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۱ مهر - ۰۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21118
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۱ مهر - ۰۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21119
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۱ مهر - ۰۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21122
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۱ مهر - ۱۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21123
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۱ مهر - ۱۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21125
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۱ مهر - ۱۱:۲۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال
21127
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۱ مهر - ۱۲:۰۰:۰۰
هزینه : ۶۹۰,۰۰۰ ریال