موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
دوره وبیناری تکنیک های لیسنینگ آیلتسListening Power
از ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تا ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۸,۵۹۰,۰۰۰ ریال
Collocations in Use
از ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰
مهران انصاری
۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال
دوره فوق فشرده مهارت های آیلتس-Four Corners
از ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰
گروهی از بهترین مدرسان سطح تکنیک ایرسافام
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
وبینار Life Skills
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰
الناز یازان
۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری تکنیک های ریدینگ آیلتس-Reading Power
از ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تا ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۸,۵۹۰,۰۰۰ ریال
(Grammar (Developing
از ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تا ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
مجید بختیاری
۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال
Grammar ( Fundamental )
از ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
فاطمه آقا مسیحی
۴,۰۹۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری تکنیک های لیسنینگ آیلتس-Listening Power
از ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۸,۵۹۰,۰۰۰ ریال
info