موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
array(9) { [0]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "432" ["title"]=> string(72) "وبینار فوق فشرده تکنیک های آیلتس-Four Corners" ["description"]=> string(247) "
 • مرور تکنیک های موثر بر بهبود نمره در هر مهارت
 • آشنایی با اشکالات رایج در هر مهارت
 • همراه با آزمون آزمایش(Mock) آنلاین

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2022-07-30" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-04" ["cost"]=> string(8) "19500000" ["capacity"]=> string(1) "5" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-31 17:30:59" ["last_updater"]=> string(1) "4" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(57) "جمعی از بهترین مدرسان سطح تکنیک" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "pDG9w" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [1]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "437" ["title"]=> string(27) "وبینار Life Skills A1" ["description"]=> string(844) "

در این کارگاه، مدرس نحوه برگزاری آزمون Life Skills را به متقاضیان این آزمون آموزش می دهد و به انها کمک می کند در روز آزمون بهترین عملکرد را از خود نشان دهند

نکات مهم در خصوص این کارگاه آنلاین

آشنایی با مراحل ازمون

آشنایی با باید ها و نباید های ازمون و معیار های ارزیابی

آشنایی با نحوه سوال پرسیدن در انواع موضوعات مختلف

نحوه پاسخ دادن به سوالات مختلف 

گرفتن آزمون ازمایشی

نکات کلیدی در خصوص مهارت لیسنینگ

آموزش لغات مورد نیاز در اسپیکینگ

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2022-07-31" ["end_date"]=> string(10) "2022-07-31" ["cost"]=> string(7) "3900000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-31 17:29:44" ["last_updater"]=> string(1) "4" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:00" ["presenter"]=> string(21) "الناز یازان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "OLuNn" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [2]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "446" ["title"]=> string(83) "دوره وبیناری فوق فشرده تکنیک های آیلتس-Four Corners" ["description"]=> string(240) "
 • مرور تکنیک های موثر بر بهبود نمره در هر مهارت
 • آشنایی با اشکالات رایج در هر مهارت
 • همراه با آزمون آزمایش(Mock) آنلاین
" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-13" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-18" ["cost"]=> string(8) "19500000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-31 17:33:49" ["last_updater"]=> string(1) "4" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(63) "بهترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "SlqAw" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [3]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "410" ["title"]=> string(8) "Speak up" ["description"]=> string(23) "

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-13" ["end_date"]=> string(10) "2022-09-03" ["cost"]=> string(7) "8790000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-17 08:03:50" ["last_updater"]=> string(2) "64" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "20:30" ["end_time"]=> string(5) "22:00" ["presenter"]=> string(27) "فاطمه آقامسیحی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "NJwJQ" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [4]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "442" ["title"]=> string(27) "PHD & Master research based" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-14" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-14" ["cost"]=> string(6) "500000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-17 12:15:38" ["last_updater"]=> string(1) "3" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(33) "خانم الناز آتش بیز" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "bFA8k" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [5]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "447" ["title"]=> string(69) "وبینار معرفی دانشگاه ووپرتال در آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-17" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-17" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-08-09 13:34:05" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(27) "امید خوارزمیان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "xK13q" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [6]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "445" ["title"]=> string(69) "وبینـار تحصیـل تا اقامـت در استرالیا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-18" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-18" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-27 15:33:40" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "ay6JJ" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [7]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "448" ["title"]=> string(106) "وبینار آشنایی با شرایط تحصیل در رشته مهندسی عمران در آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-24" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-24" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-08-09 13:41:23" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "7DLi4" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } [8]=> array(24) { ["id"]=> string(3) "435" ["title"]=> string(82) "دوره وبیناری مرور مهارت های رایتینگ-Writing Solution" ["description"]=> string(368) "
 • مرور انواع سوالات رایتینگ
 • بررسی نحوه مواجهه با هر نوع سوال
 • آشنایی با معیارهای عمومی نمره دهی رایتینگ
 • همراه با تمرین و بازخورد

این دوره در روزهای شنبه و چهارشنبه برگزار می شود

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-27" ["end_date"]=> string(10) "2022-09-10" ["cost"]=> string(8) "13290000" ["capacity"]=> string(1) "5" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-28 09:02:33" ["last_updater"]=> string(1) "4" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "13:00" ["end_time"]=> string(5) "16:15" ["presenter"]=> string(17) "مجید قطبی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "aU9ei" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" } }
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار فوق فشرده تکنیک های آیلتس-Four Corners
از ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۱۵
جمعی از بهترین مدرسان سطح تکنیک
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "432" ["title"]=> string(72) "وبینار فوق فشرده تکنیک های آیلتس-Four Corners" ["description"]=> string(247) "
 • مرور تکنیک های موثر بر بهبود نمره در هر مهارت
 • آشنایی با اشکالات رایج در هر مهارت
 • همراه با آزمون آزمایش(Mock) آنلاین

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2022-07-30" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-04" ["cost"]=> string(8) "19500000" ["capacity"]=> string(1) "5" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-31 17:30:59" ["last_updater"]=> string(1) "4" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(57) "جمعی از بهترین مدرسان سطح تکنیک" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "pDG9w" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
مهلت ثبت نام به پایان رسید اطلاعات بیشتر
وبینار Life Skills A1
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰
الناز یازان
۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "437" ["title"]=> string(27) "وبینار Life Skills A1" ["description"]=> string(844) "

در این کارگاه، مدرس نحوه برگزاری آزمون Life Skills را به متقاضیان این آزمون آموزش می دهد و به انها کمک می کند در روز آزمون بهترین عملکرد را از خود نشان دهند

نکات مهم در خصوص این کارگاه آنلاین

آشنایی با مراحل ازمون

آشنایی با باید ها و نباید های ازمون و معیار های ارزیابی

آشنایی با نحوه سوال پرسیدن در انواع موضوعات مختلف

نحوه پاسخ دادن به سوالات مختلف 

گرفتن آزمون ازمایشی

نکات کلیدی در خصوص مهارت لیسنینگ

آموزش لغات مورد نیاز در اسپیکینگ

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(2) "no" ["start_date"]=> string(10) "2022-07-31" ["end_date"]=> string(10) "2022-07-31" ["cost"]=> string(7) "3900000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-31 17:29:44" ["last_updater"]=> string(1) "4" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:00" ["presenter"]=> string(21) "الناز یازان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "OLuNn" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
مهلت ثبت نام به پایان رسید اطلاعات بیشتر
دوره وبیناری فوق فشرده تکنیک های آیلتس-Four Corners
از ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تا ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۱۵
بهترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "446" ["title"]=> string(83) "دوره وبیناری فوق فشرده تکنیک های آیلتس-Four Corners" ["description"]=> string(240) "
 • مرور تکنیک های موثر بر بهبود نمره در هر مهارت
 • آشنایی با اشکالات رایج در هر مهارت
 • همراه با آزمون آزمایش(Mock) آنلاین
" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-13" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-18" ["cost"]=> string(8) "19500000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-31 17:33:49" ["last_updater"]=> string(1) "4" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(63) "بهترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "SlqAw" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
Speak up
از ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ - ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
فاطمه آقامسیحی
۸,۷۹۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "410" ["title"]=> string(8) "Speak up" ["description"]=> string(23) "

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-13" ["end_date"]=> string(10) "2022-09-03" ["cost"]=> string(7) "8790000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-17 08:03:50" ["last_updater"]=> string(2) "64" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "20:30" ["end_time"]=> string(5) "22:00" ["presenter"]=> string(27) "فاطمه آقامسیحی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "NJwJQ" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
PHD & Master research based
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
خانم الناز آتش بیز
۵۰۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "442" ["title"]=> string(27) "PHD & Master research based" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-14" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-14" ["cost"]=> string(6) "500000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-17 12:15:38" ["last_updater"]=> string(1) "3" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(33) "خانم الناز آتش بیز" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "bFA8k" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینار معرفی دانشگاه ووپرتال در آلمان
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "447" ["title"]=> string(69) "وبینار معرفی دانشگاه ووپرتال در آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-17" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-17" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-08-09 13:34:05" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(27) "امید خوارزمیان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "xK13q" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینـار تحصیـل تا اقامـت در استرالیا
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "445" ["title"]=> string(69) "وبینـار تحصیـل تا اقامـت در استرالیا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-18" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-18" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-27 15:33:40" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "16:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "ay6JJ" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
وبینار آشنایی با شرایط تحصیل در رشته مهندسی عمران در آلمان
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(24) { ["id"]=> string(3) "448" ["title"]=> string(106) "وبینار آشنایی با شرایط تحصیل در رشته مهندسی عمران در آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-24" ["end_date"]=> string(10) "2022-08-24" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-08-09 13:41:23" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "7DLi4" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار
دوره وبیناری مرور مهارت های رایتینگ-Writing Solution
از ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
مجید قطبی
۱۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
array(24) { ["id"]=> string(3) "435" ["title"]=> string(82) "دوره وبیناری مرور مهارت های رایتینگ-Writing Solution" ["description"]=> string(368) "
 • مرور انواع سوالات رایتینگ
 • بررسی نحوه مواجهه با هر نوع سوال
 • آشنایی با معیارهای عمومی نمره دهی رایتینگ
 • همراه با تمرین و بازخورد

این دوره در روزهای شنبه و چهارشنبه برگزار می شود

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-08-27" ["end_date"]=> string(10) "2022-09-10" ["cost"]=> string(8) "13290000" ["capacity"]=> string(1) "5" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-07-28 09:02:33" ["last_updater"]=> string(1) "4" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "13:00" ["end_time"]=> string(5) "16:15" ["presenter"]=> string(17) "مجید قطبی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "aU9ei" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام