موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
array(12) { [0]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "477" ["title"]=> string(110) "وبینار ارزیابی مدارک شغلی و تحصیلی برای مهاجرت کاری به آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-07" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-07" ["cost"]=> string(7) "1590000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-26 09:33:52" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(27) "امید خوارزمیان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "RFuYN" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [1]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "474" ["title"]=> string(118) "وبینار زمان بندی مناسب برای اقدام به پذیرش و ویزا برای دانشگاه ها" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-11" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-11" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-21 08:33:19" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "2NXJb" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [2]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "459" ["title"]=> string(68) "کارگاه آموزشی لایف اسکیلز -life skills webinar" ["description"]=> string(108) "

*این کارگاه تنها در یک روز  و به صورت حضوری ارائه می شود .

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-13" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-13" ["cost"]=> string(7) "5190000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-12-07 11:09:37" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "12:30" ["presenter"]=> string(33) "استاد الناز یازان " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "HgZHO" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [3]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "478" ["title"]=> string(121) "وبینار فرصت های تحصیلی و کاری در زمینه ی گردشگری و هتلداری در آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-14" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-14" ["cost"]=> string(7) "1590000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-26 09:34:25" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(27) "امید خوارزمیان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "wNZ0X" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [4]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "458" ["title"]=> string(9) "Speak up " ["description"]=> string(83) "

زمان برگزاری :

روزهای زوج ساعت 20:30الی 22

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-14" ["end_date"]=> string(10) "2023-01-04" ["cost"]=> string(7) "8790000" ["capacity"]=> string(1) "5" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-12-07 11:12:00" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "20:30" ["end_time"]=> string(5) "22:00" ["presenter"]=> string(38) "استاد فاطمه آقامسیحی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "MIKFP" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [5]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "471" ["title"]=> string(82) "وبینار رایج ترین دلایل ریجکتی ویزای استرالیا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-15" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-15" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-21 08:26:05" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "as5gR" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [6]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "457" ["title"]=> string(83) "دوره وبیناری فوق فشرده تکنین های آیلتس-four corners" ["description"]=> string(237) "

*مرور تکنیک های موثر بر بهبودی نمره در هر مهارت 

*آشنایی با اشکالات رایج در هر مهارت 

*همراه با آزمون آزمایشی (mock)آنلاین 

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-17" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-21" ["cost"]=> string(8) "19500000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-12-07 11:13:11" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(63) "بهترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "SooJg" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [7]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "468" ["title"]=> string(17) "speak up advanced" ["description"]=> string(89) "

+روزهای برگزاری کلاس یکشنیه و سه شنبه می باشد.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-20" ["end_date"]=> string(10) "2023-01-24" ["cost"]=> string(7) "8790000" ["capacity"]=> string(1) "6" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-12-07 11:09:16" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:30" ["presenter"]=> string(39) "استاد فاطمه آقامسیحی " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "lCbPb" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [8]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "479" ["title"]=> string(79) "وبینار چگونه زبان آلمانی را درست بیاموزیم؟ " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-21" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-21" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-24 20:36:40" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(27) "امید خوارزمیان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "Kwwu6" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [9]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "475" ["title"]=> string(32) "وبینار PhD و scholarships" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-22" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-22" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-21 08:37:48" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "RNaYm" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [10]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "473" ["title"]=> string(92) "وبینار اهمیت نمره زبان برای پذیرش دانشگاه چقدر است" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-29" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-29" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-21 08:35:16" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "yLb5m" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [11]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "472" ["title"]=> string(109) "وبینار تفاوت بین آزمون های بین المللی برای پذیرش دانشگاه ها" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-01-05" ["end_date"]=> string(10) "2023-01-05" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-21 08:29:53" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "r5j4P" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } }
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار ارزیابی مدارک شغلی و تحصیلی برای مهاجرت کاری به آلمان
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "477" ["title"]=> string(110) "وبینار ارزیابی مدارک شغلی و تحصیلی برای مهاجرت کاری به آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-07" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-07" ["cost"]=> string(7) "1590000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-26 09:33:52" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(27) "امید خوارزمیان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "RFuYN" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
وبینار زمان بندی مناسب برای اقدام به پذیرش و ویزا برای دانشگاه ها
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(27) { ["id"]=> string(3) "474" ["title"]=> string(118) "وبینار زمان بندی مناسب برای اقدام به پذیرش و ویزا برای دانشگاه ها" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-11" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-11" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-21 08:33:19" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "2NXJb" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار
کارگاه آموزشی لایف اسکیلز -life skills webinar
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰
استاد الناز یازان
۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "459" ["title"]=> string(68) "کارگاه آموزشی لایف اسکیلز -life skills webinar" ["description"]=> string(108) "

*این کارگاه تنها در یک روز  و به صورت حضوری ارائه می شود .

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-13" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-13" ["cost"]=> string(7) "5190000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-12-07 11:09:37" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "12:30" ["presenter"]=> string(33) "استاد الناز یازان " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "HgZHO" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
وبینار فرصت های تحصیلی و کاری در زمینه ی گردشگری و هتلداری در آلمان
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "478" ["title"]=> string(121) "وبینار فرصت های تحصیلی و کاری در زمینه ی گردشگری و هتلداری در آلمان" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-14" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-14" ["cost"]=> string(7) "1590000" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-26 09:34:25" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(27) "امید خوارزمیان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "wNZ0X" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار
Speak up
از ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
استاد فاطمه آقامسیحی
۸,۷۹۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "458" ["title"]=> string(9) "Speak up " ["description"]=> string(83) "

زمان برگزاری :

روزهای زوج ساعت 20:30الی 22

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-14" ["end_date"]=> string(10) "2023-01-04" ["cost"]=> string(7) "8790000" ["capacity"]=> string(1) "5" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-12-07 11:12:00" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "20:30" ["end_time"]=> string(5) "22:00" ["presenter"]=> string(38) "استاد فاطمه آقامسیحی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "MIKFP" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
وبینار رایج ترین دلایل ریجکتی ویزای استرالیا
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(27) { ["id"]=> string(3) "471" ["title"]=> string(82) "وبینار رایج ترین دلایل ریجکتی ویزای استرالیا" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-15" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-15" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-21 08:26:05" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "as5gR" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار
دوره وبیناری فوق فشرده تکنین های آیلتس-four corners
از ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۱۵
بهترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "457" ["title"]=> string(83) "دوره وبیناری فوق فشرده تکنین های آیلتس-four corners" ["description"]=> string(237) "

*مرور تکنیک های موثر بر بهبودی نمره در هر مهارت 

*آشنایی با اشکالات رایج در هر مهارت 

*همراه با آزمون آزمایشی (mock)آنلاین 

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-17" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-21" ["cost"]=> string(8) "19500000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-12-07 11:13:11" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(63) "بهترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "SooJg" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
speak up advanced
از ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰
استاد فاطمه آقامسیحی
۸,۷۹۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "468" ["title"]=> string(17) "speak up advanced" ["description"]=> string(89) "

+روزهای برگزاری کلاس یکشنیه و سه شنبه می باشد.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-20" ["end_date"]=> string(10) "2023-01-24" ["cost"]=> string(7) "8790000" ["capacity"]=> string(1) "6" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-12-07 11:09:16" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:30" ["presenter"]=> string(39) "استاد فاطمه آقامسیحی " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "lCbPb" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
وبینار چگونه زبان آلمانی را درست بیاموزیم؟
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
امید خوارزمیان
رایگان
array(27) { ["id"]=> string(3) "479" ["title"]=> string(79) "وبینار چگونه زبان آلمانی را درست بیاموزیم؟ " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-21" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-21" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "cdc" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-24 20:36:40" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(27) "امید خوارزمیان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "Kwwu6" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار
وبینار PhD و scholarships
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(27) { ["id"]=> string(3) "475" ["title"]=> string(32) "وبینار PhD و scholarships" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-22" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-22" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-21 08:37:48" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "RNaYm" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار
وبینار اهمیت نمره زبان برای پذیرش دانشگاه چقدر است
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(27) { ["id"]=> string(3) "473" ["title"]=> string(92) "وبینار اهمیت نمره زبان برای پذیرش دانشگاه چقدر است" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-12-29" ["end_date"]=> string(10) "2022-12-29" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-21 08:35:16" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "yLb5m" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار
وبینار تفاوت بین آزمون های بین المللی برای پذیرش دانشگاه ها
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
رایگان
array(27) { ["id"]=> string(3) "472" ["title"]=> string(109) "وبینار تفاوت بین آزمون های بین المللی برای پذیرش دانشگاه ها" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-01-05" ["end_date"]=> string(10) "2023-01-05" ["cost"]=> string(0) "" ["capacity"]=> string(0) "" ["need_register"]=> string(4) "info" ["section"]=> string(3) "idp" ["last_update"]=> string(19) "2022-11-21 08:29:53" ["last_updater"]=> string(2) "42" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "15:00" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "r5j4P" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام