موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
Listening- How to approach MCQs
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
هورشید قهاری
۹۵۰,۰۰۰ ریال
Reading- Matching Solutions
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
هورشید قهاری
۹۵۰,۰۰۰ ریال
Writing (Task Response)
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
سحر حقانی
۹۵۰,۰۰۰ ریال
Speaking- Brush Up your fluency
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
هورشید قهاری
۹۵۰,۰۰۰ ریال
Grammar ( Fundamental )
از ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
پوریا فتح پور
۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال
(Grammar (Developing
از ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
مجید بختیاری
۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال
Collocations in Use
از ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ - ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰
مهران انصاری
۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال
-Writing (Rate Your Writing)
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰
میعاد ریاضی فر
۹۵۰,۰۰۰ ریال
دوره تکنیک های آیلتس ویژه نوروز-Backpack
از ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰
بهترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال