موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
Life Skills
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
الناز یازان
۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری تکنیک های Listening آیلتس-Listening Power
از ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ تا ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری Reading آیلتس-Reading Power
از ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ تا ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال
Life Skills
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ - ساعت ۱۰ الی ۱۶
الناز یازان
۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید
دوره وبیناری Writing Task 2
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - ساعت ۱۰ الی ۱۷
سحر حقانی
۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info
دوره وبیناری Writing Task 1 Academic
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ - ساعت ۱۰ الی ۱۷
سحر حقانی
۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info
ُسری وبینارهای آیلتس- IELTS Speaking Structure
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
هورشید قهاری
۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال