موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
ielts - Academic ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
تبریز - اندیشه
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
ielts - General ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
تبریز - اندیشه
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
ielts - Academic ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
تبریز - اندیشه
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
ielts - Academic ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تبریز - اندیشه
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
ielts - General ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تبریز - اندیشه
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
ielts - Academic ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
تبریز - اندیشه
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام