موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
life skills - A1 ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
ایرسافام تهران
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
ایرسافام تهران صبح (۹ - ۱۲)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
ایرسافام تهران صبح (۹ - ۱۲)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
ایرسافام تهران ظهر (۱۴ - ۱۷)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
ایرسافام تهران ظهر (۱۴ - ۱۷)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
ایرسافام تهران صبح (۹ - ۱۲)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
ایرسافام تهران ظهر (۱۴ - ۱۷)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
ایرسافام تهران ظهر (۱۴ - ۱۷)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
ایرسافام تهران عصر (۱۷ - ۲۰)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
ایرسافام تهران عصر (۱۷ - ۲۰)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - A1 ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
ایرسافام تهران
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - B1 ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
ایرسافام تهران
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - A1 ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
ایرسافام تهران
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - A1 ۱۴۰۲/۰۵/۱۲
ایرسافام تهران
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - B1 ۱۴۰۲/۰۵/۱۲
ایرسافام تهران
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - A1 ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
ایرسافام تهران
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - B1 ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
ایرسافام تهران
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - A1 ۱۴۰۲/۰۶/۰۲
ایرسافام تهران
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام