موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
ielts - Academic ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
زنجان - گویش
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
ielts - General ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
زنجان - گویش
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
ielts - Academic ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
زنجان - گویش
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
ielts - General ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
زنجان - گویش
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
ielts - Academic ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
زنجان - گویش
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام