array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(3) "301"
   ["title"]=>
   string(29) "پارتنر اسپیکینگ"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["body"]=>
   string(4107) "<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="/repo/main_531de58ec63ae84b2c5c54335a0e9262.png" width="638" height="110" alt="main_531de58ec63ae84b2c5c54335a0e9262.png" /></p>
<p> </p>
<p><a class="btn facebook" style="margin:20px 37.5% 70px;">ثبت درخواست مشاوره</a></p>
<p>در پایان هر دوره آماده سازی اسپیکینگ آیلتس شما نیاز به پارتنری دارید تا بتوانید با تمرین به آموخته هایتان مسلط شوید. پارتنر اسپینگ همراه، در هر زمان که مایل باشید برای برگزاری یک نوبت تمرین مفید و هدفمند به شما ملحق می شود.</p>
<p> </p>
<h2>آماده سازی پیش از جلسه</h2>
<p>قبل از هر جلسه، تعداد مشخصی از موضوعات آزمون در هر سه بخش در اختیار شما قرار می گیرد تا در فرصتی که دارید آنچه که یاد گرفته اید را جمع بندی کرده و خود را آماده کنید. حتی این امکان وجود دارد که قبل از تماس آنلاین خودتان سوالات را انتخاب کنید.</p>
<p> </p>
<h2>روند برگزاری جلسه</h2>
<p>با برقراری تماس از طریق پلتفرم اسکایپ، در ابتدای هر جلسه منتور تعدادی سوال از شما می پرسد و بر اساس پاسخ های شما پیشنهاداتی در اختیارتان می گذارد تا اشکالاتتان را برطرف کنید و نقاط قوتتان را به شما گوشزد می کند تا روی آن ها بیشتر تمرکز کنید. عمده این قسمت از تمرین، به صورت پیش فرض روی بخش سوم و دوم آزمون گذاشته می شود تا بتوانید بیشتر از این زمان بهره ببرید. نیمه دوم جلسه به یک نوبت کامل مصاحبه اسپیکینگ آیلتس اختصاص دارد. منتور با تجربه شما برای اجرای دقیق روند مصاحبه شفاهی آزمون آیلتس تربیت شده است و تنها در صورتی برای این کار انتخاب می شود که تجربه سنجش حداقل هزار کندیدت مطابق رویه های ایرسافام را داشته باشد.</p>
<p> </p>
<h2>نحوه تحلیل و فیدبک</h2>
<p>شما بعد از سی و پنج دقیقه تجربه تمرین و تست اسپیکینگ از منتورتان جدا می شوید. در انتهای هر جلسه و به فاصله کمتر از ده دقیقه دو فایل صوتی برای شما ارسال می شود. اولین فایل حاوی تحلیل دقیق آزمون، بررسی نقاط قوت و ضعف و نمره کسب شده در هر یک از چهار شاخص تعریف شده توسط کمبریج است. فایل دوم حاوی پیشنهاداتی برای مطالعه بیشتر و موضوعات انتخاب شده برای جلسه آتی خواهد بود.</p>
<p> </p>
<h2>رزرو پارتنر اسپیکینگ بدون محدودیت</h2>
<p>برای رزرو جلسات می توانید با دپارتمان منتورینگ تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین به هر تعداد که مایلید جلسات پارتنر اسپیکینگ همراه آنلاین خریداری کنید. برای این کار هیچ محدودیتی وجود ندارد. بعد از رزرو، در کمتر از بیست و چهار ساعت برای تعیین زمان دلخواهتان با شما تماس می گیریم. </p>
<p> </p>
<p dir="ltr" style="text-align:center;">%%global|get_special_items_byid|27-44-45%%</p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(29) "پارتنر_اسپیکینگ"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   NULL
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   string(1) "0"
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "3"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(4) "4990"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2020-08-17 14:23:55"
   ["last_updater"]=>
   string(1) "3"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | پارتنر اسپیکینگ

موسسه فرهنگی ایرسافام، پارتنر اسپیکینگ

irsafam.com حساب کاربری

main_531de58ec63ae84b2c5c54335a0e9262.png


در پایان هر دوره آماده سازی اسپیکینگ آیلتس شما نیاز به پارتنری دارید تا بتوانید با تمرین به آموخته هایتان مسلط شوید. پارتنر اسپینگ همراه، در هر زمان که مایل باشید برای برگزاری یک نوبت تمرین مفید و هدفمند به شما ملحق می شود.


آماده سازی پیش از جلسه

قبل از هر جلسه، تعداد مشخصی از موضوعات آزمون در هر سه بخش در اختیار شما قرار می گیرد تا در فرصتی که دارید آنچه که یاد گرفته اید را جمع بندی کرده و خود را آماده کنید. حتی این امکان وجود دارد که قبل از تماس آنلاین خودتان سوالات را انتخاب کنید.


روند برگزاری جلسه

با برقراری تماس از طریق پلتفرم اسکایپ، در ابتدای هر جلسه منتور تعدادی سوال از شما می پرسد و بر اساس پاسخ های شما پیشنهاداتی در اختیارتان می گذارد تا اشکالاتتان را برطرف کنید و نقاط قوتتان را به شما گوشزد می کند تا روی آن ها بیشتر تمرکز کنید. عمده این قسمت از تمرین، به صورت پیش فرض روی بخش سوم و دوم آزمون گذاشته می شود تا بتوانید بیشتر از این زمان بهره ببرید. نیمه دوم جلسه به یک نوبت کامل مصاحبه اسپیکینگ آیلتس اختصاص دارد. منتور با تجربه شما برای اجرای دقیق روند مصاحبه شفاهی آزمون آیلتس تربیت شده است و تنها در صورتی برای این کار انتخاب می شود که تجربه سنجش حداقل هزار کندیدت مطابق رویه های ایرسافام را داشته باشد.


نحوه تحلیل و فیدبک

شما بعد از سی و پنج دقیقه تجربه تمرین و تست اسپیکینگ از منتورتان جدا می شوید. در انتهای هر جلسه و به فاصله کمتر از ده دقیقه دو فایل صوتی برای شما ارسال می شود. اولین فایل حاوی تحلیل دقیق آزمون، بررسی نقاط قوت و ضعف و نمره کسب شده در هر یک از چهار شاخص تعریف شده توسط کمبریج است. فایل دوم حاوی پیشنهاداتی برای مطالعه بیشتر و موضوعات انتخاب شده برای جلسه آتی خواهد بود.


رزرو پارتنر اسپیکینگ بدون محدودیت

برای رزرو جلسات می توانید با دپارتمان منتورینگ تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین به هر تعداد که مایلید جلسات پارتنر اسپیکینگ همراه آنلاین خریداری کنید. برای این کار هیچ محدودیتی وجود ندارد. بعد از رزرو، در کمتر از بیست و چهار ساعت برای تعیین زمان دلخواهتان با شما تماس می گیریم. 


پکیج هزینه
پارتنر اسپیکینگ بدون محدودیت
۸۹۰,۰۰۰ ریال
پارتنر اسپیکینگ بدون محدودیت - بسته ۵ جلسه ای
۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال
پارتنر اسپیکینگ بدون محدودیت - بسته ۱۰ جلسه ای
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال