کارگاه life skills

در این کارگاه، مدرس نحوه برگزاری آزمون Life Skills را به متقاضیان این آزمون آموزش می دهد و به انها کمک می کند در روز آزمون بهترین عملکرد را از خود نشان دهند


مدت زمان

یک روزه، از 10:30 تا 17:30


مدرس: خانم راشدیان/ خانم یازان

محل برگزاری: مرکز آموزش ایرسافام


عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
Life skills‎
1398/09/16
1398/09/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال

34.204.203.142