موسسه فرهنگی ایرسافام، ثبت نام مجدد آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری

به آگاهی می رساند با تایید سازمان محترم سنجش آموزش کشور، امکان ثبت نام آزمون های کامپیوتری آیلتس از سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ برای متقاضیان عزیز برقرار شده است.

شما می توانید برای تکمیل مراحل ثبت نام از راهنمای ارائه شده در شبکه های مجازی موسسه و یا راهنمای ثبت نام به آدرس https://irsafam.com/registerGuide.html استفاده نمایید.

لازم به ذکر است آزمون ها فقط به شکل کامپیوتری بوده و آزمون های شهرستان ها به تدریج با تایید سازمان محترم سنجش برنامه ریزی و اجرا خواهند شد.

با تشکر از همراهی شما

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام