موسسه فرهنگی ایرسافام، تعیین سطح رایگــان

irsafam.com حساب کاربری

فرم درخواست تعیین سطح آنلاینمرکز آموزش ایرسافام با توجه به اهمیت تعیین سطح زبان آموزان و ارایه راهنمایی صحیح، به موقع و متناسب با نیاز مخاطبین، آزمون های تعیین سطح خود را در قالب آزمون کتبی، آزمون شفاهی و مشاوره برگزار می نماید.

چنانچه شما برای برنامه ریزی و شناخت سطح واقعی زبان انگلیسی خود مصمم هستید، آزمون های رایگان تعیین سطح را از دست ندهید. 

  

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام