موسسه فرهنگی ایرسافام، دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی برای تدریس به بزرگسالان

irsafam.com حساب کاربری

دوره ADULT TTC  با استفاده از استاندارد های روز تدریس زبان انگلیسی به بزرگسالان در جهت تربیت مدرس برگزار می گردد.

این دوره به صورت فشرده-حضوری و آنلاین طراحی گشته و قابل برگزاری در موسسه ایرسافام و یا در آموزشگاه شما می باشد.


اهداف دوره

آشنایی  با هر یک از حوزه های:

 • زبان آموزان و خصوصیات  ایشان
 • تحلیل واژگانی ، مفهومی و کاربردی زبان
 • شیوه های تدریس
 • روشهای تهیه طرح درس
 • مراحل تدریس مهارتهای زبانی شنیداری ، نوشتاری ، گفتاری و خواندن
 • برنامه ریزی ترتیب انجام فعالیتهای کلاسی
 • تئوریهای درک مطلب و فراگیری زبان دوم
 • مراحل و اهداف تدریس ساختارهای دستوری
 • اشتباه های زبان آموزان و روشهای تصحیح اشتباهات
 • روشها و اهداف برگزاری آزمون
 • تشخیص اهداف درس و تمارین خاص
 • مدیریت کلاس
 • استفاده از لوازم کمکی سمعی و بصری

 

مزایای دوره 

 • برای مدرسین شاغل در آموزشگاه ها و موسسات آموزشی شرکت در این دوره به  ارتقاء سطح تدریس و استانداردسازی روش های خاص تدریس دوره های زبان انگلیسی به یزرگسالان منجر می گردد. 
 • برای آموزشگاه ها برگزاری این دوره به یکسان سازی شیوه های تدریس مدرسین شاغل و ارتقاء سطح تدریس ایشان به سطح استاندارد جهانی تدریس دوره های زبان انگلیسی به بزرگسالان و بالطبع افزایش تعداد زبان آموز منجر می گردد.

مخاطبین

 • داوطلبان تدریس زبان انگلیسی به بزرگسالان که قصد ارائه مدرکی معتبر در هنگام استخدام خود در آموزشگاه های سطح کشور را دارند.
 • موسسات و آموزشگاه های زبان انگلیسی که قصد برگزاری دوره تربیت مدرس جدید یا دوره های ضمن خدمت تربیت مدرس برای اساتید شاغل فعلی خود را دارند.

نوع دوره

دوره آموزشی برای مدرسین

پیش نیازها

دانش زبان انگلیسی در سطح پیشرفته  C1

مدارک

مدرک پایان دوره تربیت مدرس ایرسافام به فارسی و انگلیسی  


صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام