موسسه فرهنگی ایرسافام، دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی با اهداف ویژه

irsafam.com حساب کاربری

دوره ESP TTC  با استفاده از استاندارد های روز تدریس زبان انگلیسی  به بزرگسالان با اهداف ویژه در جهت تربیت مدرس برگزار می گردد.

این دوره به صورت فشرده-حضوری و آنلاین قابل برگزاری در موسسه ایرسافام و یا در آموزشگاه شما می باشد.


اهداف دوره

آشنایی  با هر یک از حوزه های:

 • زبان آموزان و نیازهای زبانی مشخص آنها در زمینه های شغلی متفاوت و یا آکادمیک
 • تحلیل واژگانی ، مفهومی و کاربردی زبان
 • شیوه های تدریس
 • روشهای تهیه طرح درس
 • مراحل تدریس مهارتهای مورد نیاز شنیداری ، نوشتاری ، گفتاری و خواندن
 • برنامه ریزی ترتیب انجام فعالیتهای کلاسی
 • مراحل و اهداف تدریس ساختارهای دستوری
 • اشتباه های زبان آموزان و روشهای تصحیح اشتباهات
 • روشها و اهداف برگزاری آزمون
 • تشخیص اهداف درس و تمارین خاص
 • مدیریت کلاس
 • استفاده از لوازم کمکی سمعی و بصری

مزایای دوره

 • برای مدرسین شاغل در آموزشگاه ها و موسسات آموزشی شرکت در این دوره به  ارتقاء سطح تدریس و استانداردسازی روش های خاص تدریس دوره های زبان انگلیسی با اهداف ویژه منجر می گردد. 
 • برای آموزشگاه ها برگزاری این دوره به یکسان سازی شیوه های تدریس مدرسین شاغل و ارتقاء سطح تدریس ایشان به سطح استاندارد جهانی تدریس دوره های زبان انگلیسی با اهداف ویژه و بالطبع افزایش تعداد زبان آموز منجر می گردد.

مخاطبین

 • داوطلبان تدریس زبان انگلیسی با اهداف ویژه که قصد ارائه مدرکی معتبر در هنگام استخدام خود در آموزشگاه های سطح کشور را دارند.
 • مدرسین شاغل که علاقه مند به پیشرفتهای شغلی و کسب تجربه های متفاوت تدریس زبان انگلیسی برای نیازهای خاص مخاطبین خود می باشند.
 • موسسات و آموزشگاه های زبان انگلیسی که قصد برگزاری دوره تربیت مدرس یا دوره های ضمن خدمت با اهداف ویژه دارند.

مدارک

مدرک پایان دوره تربیت مدرس ایرسافام به فارسی و انگلیسی 

پیش نیازها

دانش زبان انگلیسی در سطح فوق میانی B2

3 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی به بزرگسالان در کلیه سطوح

نوع دوره

دوره آموزشی برای مدرسین

 

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام