موسسه فرهنگی ایرسافام، دوره های General English برای مدرسین

irsafam.com حساب کاربری

با توجه به اینکه فراگیری زبان عمومی برای خیلی از مدرسین در واقع برای مدرسینی که همیشه به فکر ارتقا و رشد خودشان هستند فرایندی تمام نشدنی و پیوسته است این دوره آموزشی به مدرسین سطوح مختلف کمک کرده تا سطح زبان عمومی خود را ارتقا دهند و از این طریق عملکرد بهتری در فضای کلاس و در مقابل سوالات و ابهامات زبان آموزان داشته باشند.


مزایای دوره 

این دوره برای مدرسینی که به دنبال ارتقا سطح عمومی دانش زبان خود هستند و پیشرفت فردی برای ایشان مرزی ندارد این امکان را داده تا زبان عمومی خود را ارتقا داده و بدین سان عملکردی بهتر با اعتماد به نفس در کلاس در برابر زبان آموزان خود داشته باشد.شایان ذکر است که این دوره کاملا متناسب با نیاز های مدرسین طراحی گردیده است.

 

مخاطبین

تمام مدرسین که تمایل به ارتقا سطح عمومی زبان خود دارند.


مدارک

مدرک پایان دوره بر اساس ارزیابی پایان دوره

پیش نیاز ها

با توجه به اینکه این دوره دردو سطح مختلف برگزار میگردد:

  • دانش زبان انگلیسی در سطح فوق میانی B2
  • دانش زبان انگلیسی در سطح پیشرفته  C1
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام