موسسه فرهنگی ایرسافام، دوره های تربیت مدرس آزمون آیلتس

irsafam.com حساب کاربری

دوره  IELTS TTC با استفاده از استاندارد های روز تدریس دوره های آمادگی آزمون آیلتس در جهت تربیت مدرس برگزار می گردد.

این دوره  به صورت فشرده-حضوری و آنلاین  طراحی گشته و قابل برگزاری در محل ما و یا در آموزشگاه شما می باشد.


اهداف دوره

آشنایی  با هر یک از حوزه های:

 • زبان آموزان و هدف ایشان
 • شیوه های تدریس
 • روشهای تهیه طرح درس
 • مراحل تدریس مهارتهای زبانی شنیداری ، نوشتاری ، گفتاری و خواندن
 • برنامه ریزی ترتیب انجام فعالیتهای کلاسی
 • اشتباه های زبان آموزان و روشهای تصحیح اشتباهات
 • روشها و اهداف برگزاری آزمون
 • تشخیص اهداف درس و تمارین خاص
 • مدیریت کلاس
 • استفاده از لوازم کمکی سمعی و بصری

مزایای دوره

 • برای مدرسین شاغل در آموزشگاه ها و موسسات آموزشی شرکت در این دوره به ، ارتقاء سطح تدریس و استانداردسازی روش های خاص تدریس دوره های آمادگی آزمون آیلتس منجر می گردد.
 • برای آموزشگاه ها برگزاری این دوره به یکسان سازی شیوه های تدریس مدرسین شاغل و ارتقاء سطح تدریس ایشان به سطح استاندارد جهانی تدریس دوره های آمادگی آزمون آیلتس و بالطبع افزایش تعداد زبان آموز منجر می گردد.

مخاطبین

 • داوطلبان تدریس دوره های آمادگی ازمون آیلتس که قصد ارائه مدرکی معتبر در هنگام استخدام خود در آموزشگاههای سطح کشور را دارند.
 • مدرسین آموزشگاه ها که علاقه مند به پیشرفتهای شغلی در سطوح مورد تدریس خود در آموزشگاه محل اشتغال خود می باشند.
 • موسسات و آموزشگاه های برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون که قصد برگزاری دوره تربیت مدرس جدید یا دوره های ضمن خدمت تربیت مدرس برای اساتید شاغل فعلی خود را دارند.

مدارک

مدرک پایان دوره تربیت مدرس ایرسافام به فارسی و انگلیسی

پیش نیازها

دانش زبان انگلیسی در سطح پیشرفته  C1

3 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی به بزرگسالان در کلیه سطوح

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام