موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
دوره وبیناری Reading آیلتس-Reading Power
از ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال
دوره فوق فشرده مهارت های آیلتس-Four Corners
از ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰
گروهی از بهترین مدرسان سطح تکنیک ایرسافام
۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری رایتینگ آیلتس-Writing Solution
از ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۱۵
سحر حقانی
۹,۳۹۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری تکنیک های لیسنینگ آیلتس-Listening Power
از ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال
وبینار Life Skills
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰
نیلوفر راشدیان
۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال