موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
array(4) { [0]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "558" ["title"]=> string(39) "دوره حضوری Writing Solution " ["description"]=> string(138) "

این دوره در روز های دوشنبه و چهارشنبه در ساعات بین 13 الی 16:15 برگزار میشود.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-09-25" ["end_date"]=> string(10) "2023-10-09" ["cost"]=> string(8) "20900000" ["capacity"]=> string(1) "6" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-17 16:29:00" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "13:00" ["end_time"]=> string(5) "16:30" ["presenter"]=> string(29) "استاد مجید قطبی " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "9fFgB" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(1) " " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [1]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "544" ["title"]=> string(25) "fourcorners وبینار " ["description"]=> string(313) "

این دوره به صورت آنلاین از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15الی 20:15 برگزار میگردد.

اشتباهات رایج .مروری بر تکنیک ها.  از جمله مواردی خواهد بود که در این وبینار برسی خواهد شد. 

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-09-25" ["end_date"]=> string(10) "2023-09-29" ["cost"]=> string(8) "29000000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-13 18:02:22" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(64) "برترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "Zpg3q" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [2]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "559" ["title"]=> string(24) "online speak up advanced" ["description"]=> string(103) "

این وبینار روز های فرد (یکشنبه و سه شنبه ) ارائه میشود.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-10-01" ["end_date"]=> string(10) "2023-11-05" ["cost"]=> string(8) "13900000" ["capacity"]=> string(1) "6" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-18 17:30:33" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "21:30" ["end_time"]=> string(5) "23:00" ["presenter"]=> string(29) "روشنک دست افشار " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "2yMfd" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [3]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "553" ["title"]=> string(35) "دوره حضوری Speaking power " ["description"]=> string(128) "

این دوره در روزهای یکشنبه و پنجشنبه در ساعت 17 الی 20:15 برگزار میگردد.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-10-01" ["end_date"]=> string(10) "2023-10-15" ["cost"]=> string(8) "20900000" ["capacity"]=> string(1) "6" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-13 18:04:42" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "17:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(24) "مجید بختیاری " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "UIrYR" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } }
عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری ارايه دهنده هزینه
دوره حضوری Writing Solution
از ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰
استاد مجید قطبی
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "558" ["title"]=> string(39) "دوره حضوری Writing Solution " ["description"]=> string(138) "

این دوره در روز های دوشنبه و چهارشنبه در ساعات بین 13 الی 16:15 برگزار میشود.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-09-25" ["end_date"]=> string(10) "2023-10-09" ["cost"]=> string(8) "20900000" ["capacity"]=> string(1) "6" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-17 16:29:00" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "13:00" ["end_time"]=> string(5) "16:30" ["presenter"]=> string(29) "استاد مجید قطبی " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "9fFgB" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(1) " " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
fourcorners وبینار
از ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۱۵
برترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "544" ["title"]=> string(25) "fourcorners وبینار " ["description"]=> string(313) "

این دوره به صورت آنلاین از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15الی 20:15 برگزار میگردد.

اشتباهات رایج .مروری بر تکنیک ها.  از جمله مواردی خواهد بود که در این وبینار برسی خواهد شد. 

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-09-25" ["end_date"]=> string(10) "2023-09-29" ["cost"]=> string(8) "29000000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-13 18:02:22" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(64) "برترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "Zpg3q" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
online speak up advanced
از ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ - ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۰۰
روشنک دست افشار
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "559" ["title"]=> string(24) "online speak up advanced" ["description"]=> string(103) "

این وبینار روز های فرد (یکشنبه و سه شنبه ) ارائه میشود.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-10-01" ["end_date"]=> string(10) "2023-11-05" ["cost"]=> string(8) "13900000" ["capacity"]=> string(1) "6" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-18 17:30:33" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "21:30" ["end_time"]=> string(5) "23:00" ["presenter"]=> string(29) "روشنک دست افشار " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "2yMfd" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
دوره حضوری Speaking power
از ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ تا ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۱۵
مجید بختیاری
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "553" ["title"]=> string(35) "دوره حضوری Speaking power " ["description"]=> string(128) "

این دوره در روزهای یکشنبه و پنجشنبه در ساعت 17 الی 20:15 برگزار میگردد.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-10-01" ["end_date"]=> string(10) "2023-10-15" ["cost"]=> string(8) "20900000" ["capacity"]=> string(1) "6" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-13 18:04:42" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "17:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(24) "مجید بختیاری " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "UIrYR" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام