موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
array(4) { [0]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "459" ["title"]=> string(68) "کارگاه آموزشی لایف اسکیلز -life skills webinar" ["description"]=> string(78) "

*این کارگاه تنها در یک روز ارائه می شود 

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-09-24" ["end_date"]=> string(10) "2022-09-24" ["cost"]=> string(7) "3900000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-09-10 17:26:23" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:00" ["presenter"]=> string(33) "استاد الناز یازان " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "HgZHO" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [1]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "457" ["title"]=> string(83) "دوره وبیناری فوق فشرده تکنین های آیلتس-four corners" ["description"]=> string(237) "

*مرور تکنیک های موثر بر بهبودی نمره در هر مهارت 

*آشنایی با اشکالات رایج در هر مهارت 

*همراه با آزمون آزمایشی (mock)آنلاین 

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-10-01" ["end_date"]=> string(10) "2022-10-06" ["cost"]=> string(8) "19500000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-09-19 13:06:57" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(63) "بهترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "SooJg" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [2]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "456" ["title"]=> string(83) "دوره وبیناری مرور مهارت های رایتینگ _Writing Solution" ["description"]=> string(362) "

+مرور انواع سوالات رایتینگ 

+بررسی نحوه مواجه با هر نوع سوال 

+آشنایی با معیارهای عمومی نمره دهی رایتینگ

+همراه با تمرین و بازخورد 

+این دوره در روز های شنبه و چهارشنبه برگزار می شود.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-10-01" ["end_date"]=> string(10) "2022-10-19" ["cost"]=> string(8) "13290000" ["capacity"]=> string(1) "5" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-09-24 20:31:45" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "13:00" ["end_time"]=> string(5) "16:15" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "5G99w" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [3]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "458" ["title"]=> string(9) "Speak up " ["description"]=> string(83) "

زمان برگزاری :

روزهای زوج ساعت 20:30الی 22

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-10-17" ["end_date"]=> string(10) "2022-11-07" ["cost"]=> string(7) "8790000" ["capacity"]=> string(1) "5" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-09-20 13:04:57" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "20:30" ["end_time"]=> string(5) "22:00" ["presenter"]=> string(38) "استاد فاطمه آقامسیحی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "MIKFP" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } }
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
کارگاه آموزشی لایف اسکیلز -life skills webinar
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰
استاد الناز یازان
۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "459" ["title"]=> string(68) "کارگاه آموزشی لایف اسکیلز -life skills webinar" ["description"]=> string(78) "

*این کارگاه تنها در یک روز ارائه می شود 

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-09-24" ["end_date"]=> string(10) "2022-09-24" ["cost"]=> string(7) "3900000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-09-10 17:26:23" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:00" ["presenter"]=> string(33) "استاد الناز یازان " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "HgZHO" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
اطلاعات بیشتر
دوره وبیناری فوق فشرده تکنین های آیلتس-four corners
از ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تا ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۱۵
بهترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "457" ["title"]=> string(83) "دوره وبیناری فوق فشرده تکنین های آیلتس-four corners" ["description"]=> string(237) "

*مرور تکنیک های موثر بر بهبودی نمره در هر مهارت 

*آشنایی با اشکالات رایج در هر مهارت 

*همراه با آزمون آزمایشی (mock)آنلاین 

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-10-01" ["end_date"]=> string(10) "2022-10-06" ["cost"]=> string(8) "19500000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-09-19 13:06:57" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(63) "بهترین مدرسان سطح تکنیک مرکز آموزش" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "SooJg" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
دوره وبیناری مرور مهارت های رایتینگ _Writing Solution
از ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
۱۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "456" ["title"]=> string(83) "دوره وبیناری مرور مهارت های رایتینگ _Writing Solution" ["description"]=> string(362) "

+مرور انواع سوالات رایتینگ 

+بررسی نحوه مواجه با هر نوع سوال 

+آشنایی با معیارهای عمومی نمره دهی رایتینگ

+همراه با تمرین و بازخورد 

+این دوره در روز های شنبه و چهارشنبه برگزار می شود.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-10-01" ["end_date"]=> string(10) "2022-10-19" ["cost"]=> string(8) "13290000" ["capacity"]=> string(1) "5" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-09-24 20:31:45" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "13:00" ["end_time"]=> string(5) "16:15" ["presenter"]=> string(0) "" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "5G99w" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
Speak up
از ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ - ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
استاد فاطمه آقامسیحی
۸,۷۹۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "458" ["title"]=> string(9) "Speak up " ["description"]=> string(83) "

زمان برگزاری :

روزهای زوج ساعت 20:30الی 22

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2022-10-17" ["end_date"]=> string(10) "2022-11-07" ["cost"]=> string(7) "8790000" ["capacity"]=> string(1) "5" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2022-09-20 13:04:57" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "20:30" ["end_time"]=> string(5) "22:00" ["presenter"]=> string(38) "استاد فاطمه آقامسیحی" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "MIKFP" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> NULL ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام