موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
دوره وبیناری تکنیک های Reading آیلتس-Reading Power
از ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ تا ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری تکنیک های Listening آیلتس-Listening Power
از ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ تا ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال
دوره فوق فشرده آنلاین تکنیک های آیلتس9905-Push up
از ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ تا ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰
مدرسان سطح تکنیک ایرسافام
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
وبینار آموزش گرامر های اساسی برای آیلتس
از ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ تا ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰
مجید بختیاری
۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید
وبینار تکنیک های Writing Task1 آیلتس ویژه متقاضیان آزمون جنرال
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰
سحر حقانی
۲,۸۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید
دوره وبیناری تکنیک های Speaking آیلتس-Speaking Corners
از ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۱۵
کیخسرو مریدی
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info
وبینار تکنیک های Speaking آیلتس
از ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ تا ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰
مجید بختیاری
۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info
کارگاه وبیناری آشنایی با آزمون Life Skills
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰
نیلوفر راشدیان
۲,۸۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید