موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
array(2) { [0]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "623" ["title"]=> string(35) "دوره آنلاین Four Corners " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-06-22" ["end_date"]=> string(10) "2024-06-27" ["cost"]=> string(8) "35900000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-12 18:20:52" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:30" ["presenter"]=> string(57) "جمعی از برترین اساتید سطح تکنیک" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "aTHpu" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } [1]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "624" ["title"]=> string(35) "دوره آنلاین Four Corners " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-07-06" ["end_date"]=> string(10) "2024-07-11" ["cost"]=> string(8) "35900000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-12 18:17:58" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:30" ["presenter"]=> string(59) "جمعی از برترین اساتید سطح تکنیک " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "pCSSj" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" } }
عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری ارايه دهنده هزینه
دوره آنلاین Four Corners
از ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۳۰
جمعی از برترین اساتید سطح تکنیک
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "623" ["title"]=> string(35) "دوره آنلاین Four Corners " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-06-22" ["end_date"]=> string(10) "2024-06-27" ["cost"]=> string(8) "35900000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-12 18:20:52" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:30" ["presenter"]=> string(57) "جمعی از برترین اساتید سطح تکنیک" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "aTHpu" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار
دوره آنلاین Four Corners
از ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۳۰
جمعی از برترین اساتید سطح تکنیک
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "624" ["title"]=> string(35) "دوره آنلاین Four Corners " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-07-06" ["end_date"]=> string(10) "2024-07-11" ["cost"]=> string(8) "35900000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-12 18:17:58" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:30" ["presenter"]=> string(59) "جمعی از برترین اساتید سطح تکنیک " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "pCSSj" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "0" }
ثبت نام در وبینار
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام