موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
وبینار Life Skills
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ - ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰
الناز یازان
۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
دوره فوق فشرده تکنیک های آیلتس Four Corners
از ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ساعت ۱۵ الی ۲۰
گروهی از بهترین مدرسان سطح تکنیک ایرسافام
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
دوره وبیناری تکنیک های ریدینگ آیلتسReading Power
از ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۸,۵۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
Grammer(Developing)
از ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ - ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
مجید بختیاری
۵,۰۹۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
Writing Solution
از ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۱۵
سحر حقانی
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
وبینار Life Skills
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰
نیلوفر راشدیان
۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر