موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
array(2) { [0]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "573" ["title"]=> string(35) "ورک شاپ حضوری Speaking " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-03-02" ["end_date"]=> string(10) "2024-03-02" ["cost"]=> string(7) "8950000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-02-26 12:12:23" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:30" ["presenter"]=> string(24) "هورشید قهاری " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "cfMQm" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(26) "ساختمان الوند " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" } [1]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "575" ["title"]=> string(35) "ورکشاپ حضوری Life skills" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-03-11" ["end_date"]=> string(10) "2024-03-11" ["cost"]=> string(7) "6290000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-02-26 12:13:17" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "13:00" ["presenter"]=> string(21) "الناز یازان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "n7H7g" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(25) "ساختمان الوند" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" } }
عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری ارايه دهنده هزینه
ورک شاپ حضوری Speaking
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۳۰
ساختمان الوند
هورشید قهاری
۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "573" ["title"]=> string(35) "ورک شاپ حضوری Speaking " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-03-02" ["end_date"]=> string(10) "2024-03-02" ["cost"]=> string(7) "8950000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-02-26 12:12:23" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:30" ["presenter"]=> string(24) "هورشید قهاری " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "cfMQm" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(26) "ساختمان الوند " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" }
ثبت نام در وبینار
ورکشاپ حضوری Life skills
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
ساختمان الوند
الناز یازان
۶,۲۹۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "575" ["title"]=> string(35) "ورکشاپ حضوری Life skills" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-03-11" ["end_date"]=> string(10) "2024-03-11" ["cost"]=> string(7) "6290000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-02-26 12:13:17" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "13:00" ["presenter"]=> string(21) "الناز یازان" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "n7H7g" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(25) "ساختمان الوند" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" }
ثبت نام در وبینار
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام