موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
array(2) { [0]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "549" ["title"]=> string(35) "کارگاه یک روزه Speaking" ["description"]=> string(596) "

کارگاه یک روزه Speaking

ارائه: مجید بختیاری

 • آشنایی با معیارهای نمره دهی
 • آشنایی با بخش های مختلف آزمون و نحوه پاسخ دادن در هر بخش
 • یادگیری بهترین روشها برای برنامه ریزی و کسب آمادگی تا روز آزمون
 • اشتباهات رایج و نحوه اجتناب از آنها

زمان : پنجشنبه 6 مهر  ، از 15 تا 20

پیش نیاز: داشتن نمره معادل 5.5 آیلتس

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-09-28" ["end_date"]=> string(10) "2023-09-28" ["cost"]=> string(7) "8950000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-20 16:28:54" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(23) "مجید بختیاری" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "ZZZWq" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(25) "ساختمان الوند" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" } [1]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "555" ["title"]=> string(31) "کارگاه یک Writing Tak 2" ["description"]=> string(513) "

کارگاه یک روزه Writing-Task2

ارایه : مجید قطبی

 • آشنایی با انواع سوالات در Task2 و نحوه مواجهه با آنها
 • آشنایی با معیارهای نمره دهی
 • یادگیری بهترین روشها برای برنامه ریزی و کسب آمادگی تا روز آزمون
 • اشتباهات رایج و نحوه اجتناب از آنها

زمان: شنبه 8مهر ماه، از 15 تا 20

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-09-30" ["end_date"]=> string(10) "2023-09-30" ["cost"]=> string(7) "8950000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-21 14:21:33" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(29) "استاد مجید قطبی " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "KxPNJ" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(26) "ساختمان الوند " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" } }
عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری ارايه دهنده هزینه
کارگاه یک روزه Speaking
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۱۵
ساختمان الوند
مجید بختیاری
۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "549" ["title"]=> string(35) "کارگاه یک روزه Speaking" ["description"]=> string(596) "

کارگاه یک روزه Speaking

ارائه: مجید بختیاری

 • آشنایی با معیارهای نمره دهی
 • آشنایی با بخش های مختلف آزمون و نحوه پاسخ دادن در هر بخش
 • یادگیری بهترین روشها برای برنامه ریزی و کسب آمادگی تا روز آزمون
 • اشتباهات رایج و نحوه اجتناب از آنها

زمان : پنجشنبه 6 مهر  ، از 15 تا 20

پیش نیاز: داشتن نمره معادل 5.5 آیلتس

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-09-28" ["end_date"]=> string(10) "2023-09-28" ["cost"]=> string(7) "8950000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-20 16:28:54" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(23) "مجید بختیاری" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "ZZZWq" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(25) "ساختمان الوند" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
کارگاه یک Writing Tak 2
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۱۵
ساختمان الوند
استاد مجید قطبی
۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "555" ["title"]=> string(31) "کارگاه یک Writing Tak 2" ["description"]=> string(513) "

کارگاه یک روزه Writing-Task2

ارایه : مجید قطبی

 • آشنایی با انواع سوالات در Task2 و نحوه مواجهه با آنها
 • آشنایی با معیارهای نمره دهی
 • یادگیری بهترین روشها برای برنامه ریزی و کسب آمادگی تا روز آزمون
 • اشتباهات رایج و نحوه اجتناب از آنها

زمان: شنبه 8مهر ماه، از 15 تا 20

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2023-09-30" ["end_date"]=> string(10) "2023-09-30" ["cost"]=> string(7) "8950000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2023-09-21 14:21:33" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "15:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(29) "استاد مجید قطبی " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "KxPNJ" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(26) "ساختمان الوند " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام