موسسه فرهنگی ایرسافام، دوره های آموزشی زبان آلمانی

irsafam.com حساب کاربری

 


دوره های آموزشی:

موسسه کارل دوئیسبرگ زبان آلمانی را بر طبق شش مقطع تعریف شده آموزش زبان آلمانی در چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها GER  یا GERS.)  (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen  و در دوره های نیمه فشرده، فشرده و فوق فشرده آموزش می دهد.

علاقمندان یادگیری زبان آلمانی که با این زبان آشنایی دارند نیز می توانند پس از شرکت در آزمون تعیین سطح و یک مصاحبه کوتاه در مقطع مناسب پذیرفته شوند.

مقاطع مختلف فراگیری زبان آلمانی به شرح زیر است:

 سطح A1

شما توامی توانید محاوره های ساده و هدفمند در ارتباط های روزمره ی خود داشته باشید. توانایی معرفی خود و دیگران و پرسش و پاسخ های کوتاه را خواهید داشت؛ برای مثال درباره ی این که کجا زندگی می کنید، چه افرادی را می شناسید و چه چیزهایی دارید. شما می توانید -در صورت برخورد با مخاطبین زبانی حمایتگر- یکدیگررا درک کنید.

سطح A2

شما توانایی درک جمله ها و عبارت های روزمره ی پرکاربرد همچون اطلاعات درباره ی افراد و خانواده، خرید، کار و محیط پیرامون را خواهیدداشت. شما می توانید در موقعیت های روزمره در مورد موضاعات ساده و رایج با بیان عبارت هایی ساده ارتباط برقرار کنید. شما با استفاده از ابزارهای ساده زبانی توانایی صحبت کردن درباره ی اصالت و تخصص خود و از جمله بیان نیازهای اولیه همچون خوردن و آشامیدن و... را خواهید داشت.

سطح B1

شما توانایی درک نکات اصلی در محاوره هایی که با زبان استاندارد و در مورد موضوعات آشنا و پرکاربرد  در محیط های کاری، مدرسه و گردش و... را خواهید داشت . شما از عهده ی بیشتر موقعیت های پیش رو هنگام سفر به آن محیط زبانی برخواهید آمد. توانایی جمله سازی و و بیان موضوعات رایج و مورد علاقه ی خود را خواهید داشت. توان شرح تجربیات، آرزوها، رویاها، خواسته ها و دلایل شخصی خود را خواهید داشت.

سطح B2 

شما توانایی درک محتوای متن‌های پیچیده وسخن گفتن درباره ی موضوعات انتزاعی و یا تخصصی خود را خواهید داشت. می توانید به روانی و بدون زحمت زیاد وارد گفت و شنود با افرادی شوید که آن زبان، زبان مادری شان است. می توانید متن هایی با جزییات و با سنجیدن نکات برجسته و ریز آن بنویسید و آن نکات را نیز شرح و بسط دهید.

سطح C1 

شما توانایی درک طیف گسترده ای از متن های بلند و پیچیده همراه با معنای تلویحی آن را خواهید داشت. توانایی سخن گفتن روان درباره ی نظرها و اندیشه های خود بدون نیاز به فکر کردن و جستجوی واژه ها. توان ارتباطی بالا در محیط زبانی اجتماعی، شغلی و دانشگاهی. توانایی سخن گفتن پیوسته، یکپارچه، ساختارمند و با جزئیات درباره ی موضوع های پیچیده.

 سطح C2

شما می توانید به راحتی هرآن چه می شنوید یا می خوانید را درک کنید. توان جمع بندی و بررسی هم زمان و موشکافانه ی چندین نوشته و گفتار را دارید و می توانید مباحث را به شکلی منسجم شرح دهید.  توانایی تشخیص معنی در موقعیت های متفاوت و بیان روشن و دقیق ذهنیات را خواهید داشت.

 

    

main_38be4a872b16a483eab2150e964b5900.png

دوره های میانی      A 

دوره های آموزش زبات آلمانی کارل دویسبرگ در موسسه ایرسافام در سطح های مقدماتی، میانی و پیشرفته برگزار می گردد. 

دوره های مقدماتی در چهار حالت زیر برگزار می گردد  که در جدول به صورت مشروح آمده است.

 ویژه  دو روز در هفته: دو روز در هفته و در هر روز دو جلسه ی 90 دقیقه ای

فشرده: سه روز در هفته و در هر روز دو جلسه ی 90 دقیقه ای

فوق فشرده: پنج روز در هفته و در روز دو جلسه ی 90 دقیقه ای

ویژه آخرهفته: پنجشنبه – جمعه ها و در هر روز دو جلسه ی 90 دقیقه ای

ظرفیت کلیه کلاس ها می تواند بین 6 تا 10زبان آموز باشد.

 

تعداد جلسات

طول دوره

ساعت

 دوره های مقدماتی   -  A

روزهای دوره

نوع دوره

A2

A1

36 جلسه

9 هفته

9 تا 12

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

شنبه، چهارشنبه

ویژه  دو روز در هفته

36 جلسه

9 هفته

9 تا 12

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

یکشنبه، سه شنبه

ویژه  دو روز در هفته

36 جلسه

9 هفته

16 تا 19

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

شنبه، چهارشنبه

ویژه  دو روز در هفته

36 جلسه

9 هفته

16 تا 19

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

یکشنبه، سه شنبه

ویژه  دو روز در هفته

36 جلسه

9 هفته

17تا 20

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

شنبه، چهارشنبه

ویژه  دو روز در هفته

36 جلسه

9 هفته

17تا 20

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

یکشنبه، سه شنبه

ویژه  دو روز در هفته

36 جلسه

9 هفته

9 تا 12

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

پنجشنبه، جمعه

ویژه آخر هفته

 

 

تعداد جلسات

طول دوره

ساعت

 دوره های مقدماتی   -  A

روزهای دوره

نوع دوره

A2

A1

سه روز در هفته

36 جلسه

6هفته

9 تا 12

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

فشرده

36 جلسه

6هفته

9 تا 12

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

فشرده

36 جلسه

6هفته

16 تا 19

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

فشرده

36 جلسه

6هفته

16 تا 19

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

فشرده

36 جلسه

6هفته

17تا 20

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

فشرده

36 جلسه

6هفته

17تا 20

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

فشردهتعداد جلسات

طول دوره

ساعت

 دوره های مقدماتی   -  A

روزهای دوره

نوع دوره

A2

A1

پنج روز در هفته

36 جلسه

4 هفته

9 تا 12

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

شنبه تا  چهارشنبه

فوق فشرده

36 جلسه

4 هفته

16 تا 19

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

شنبه تا  چهارشنبه

فوق فشرده

36 جلسه

4 هفته

17تا 20

A2.2

A2.1

A1.2

A1.1

شنبه تا  چهارشنبه

فوق فشرده


 

دوره های میانی      B

 

دوره های آموزش زبان آلمانی کارل دویسبرگ در موسسه ایرسافام در سطح    -  B میانی  در چهار حالت زیر برگزار می گردد  که در جدول به صورت مشروح آمده است.   

ویژه  دو روز در هفته: دو روز در هفته و در هر روز دو جلسه ی 90 دقیقه ای

فشرده: سه روز در هفته و در هر روز دو جلسه ی 90 دقیقه ای

فوق فشرده: پنج روز در هفته و در روز دو جلسه ی 90 دقیقه ای

ویژه آخرهفته: پنجشنبه – جمعه ها و در هر روز دو جلسه ی 90دقیقه ای

ظرفیت کلاس ها می تواند بین 6 تا 10زبان آموز باشد.

هر روز کلاسی در 180 دقیقه ( دو جلسه ی 90 دقیقه ای ) برگزار می گردد که در مجموع ترم شامل 36 جلسه ی  یک ساعت و نیم خواهد بود .

طول دوره

ساعت

دوره های میانی  -  B

روزهای دوره

نوع دوره

B2

B1

9 هفته

9 تا 12

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

شنبه، چهارشنبه

ویژه  دو روز در هفته

9 هفته

9 تا 12

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

یکشنبه، سه شنبه

ویژه  دو روز در هفته

9 هفته

16 تا 19

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

شنبه، چهارشنبه

ویژه  دو روز در هفته

9 هفته

16 تا 19

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

یکشنبه، سه شنبه

ویژه  دو روز در هفته

9 هفته

9 تا 12

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

پنجشنبه، جمعه

ویژه آخر هفته

طول دوره

ساعت

دوره های  میانی  -  B

روزهای دوره

نوع دوره

B2

B1

پنج روز در هفته

4 هفته

9 تا 12

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

شنبه تا  چهارشنبه

فوق فشرده

4 هفته

16 تا 19

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

شنبه تا  چهارشنبه

فوق فشرده

4 هفته

17تا 20

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

شنبه تا  چهارشنبه

فوق فشرده

 

طول دوره

ساعت

دوره های  میانی  -  B

روزهای دوره

نوع دوره

B2

B1

سه روز در هفته

6هفته

9 تا 12

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

فشرده

6هفته

9 تا 12

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

فشرده

6هفته

16 تا 19

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

فشرده

6هفته

16 تا 19

B2.4

B2.3

B2.2

B2.1

B1+

B1.2

B1.1

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

فشرده


دوره های پیشرفته C 

 

دوره های آموزش زبان آلمانی کارل دویسبرگ در موسسه ایرسافام در سطح    -  C پیشرفته  در سه حالت زیر برگزار می گردد  که در جدول به صورت مشروح آمده است.   

ویژه  دو روز در هفته: دو روز در هفته و در هر روز دو جلسه ی 90 دقیقه ای

فشرده: سه روز در هفته و در هر روز دو جلسه ی 90 دقیقه ای

ویژه آخرهفته: پنجشنبه – جمعه ها و در هر روز دو جلسه ی 90دقیقه ای

ظرفیت کلاس ها می تواند بین 6 تا 10زبان آموز باشد.

 

طول دوره

ساعت

دوره های  پیشرفته  -  C

روزهای دوره

نوع دوره

C2

C1

دو روز در هفته

9 هفته

9 تا 12

C2.3

C2.2

C2.1

C1.4

C1.3

C1.2

C1.1

شنبه، چهارشنبه

ویژه  دو روز در هفته

9 هفته

9 تا 12

C2.3

C2.2

C2.1

C1.4

C1.3

C1.2

C1.1

یکشنبه، سه شنبه

ویژه  دو روز در هفته

9 هفته

16 تا 19

C2.3

C2.2

C2.1

C1.4

C1.3

C1.2

C1.1

شنبه، چهارشنبه

ویژه  دو روز در هفته

9 هفته

16 تا 19

C2.3

C2.2

C2.1

C1.4

C1.3

C1.2

C1.1

یکشنبه، سه شنبه

ویژه  دو روز در هفته

9 هفته

9 تا 12

C2.3

C2.2

C2.1

C1.4

C1.3

C1.2

C1.1

پنجشنبه، جمعه

ویژه آخر هفته

 

طول دوره

ساعت

دوره های   پیشرفته  -  C

روزهای دوره

نوع دوره

C2

C1

سه روز در هفته

6هفته

16 تا 19

C2.3

C2.2

C2.1

C1.4

C1.3

C1.2

C1.1

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

فشرده

6هفته

16 تا 19

C2.3

C2.2

C2.1

C1.4

C1.3

C1.2

C1.1

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

فشرده

هر روز کلاسی در 180 دقیقه (دو جلسه ی 90 دقیقه ای) برگزار می گردد که در مجموع ترم شامل 36 جلسه ی  یک ساعت و نیم خواهد   بود .

  


 


صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام