موسسه فرهنگی ایرسافام، انواع آزمون های آزمایشی

irsafam.com حساب کاربری

آزمون های آزمایشی کاغذی Paper based IELTS Mock Test

آزمون های آزمایشی کاغذی، نوع متداول و رایج آزمونهای آزمایشی آیلتس است که  کاملا مشابه آزمون های اصلی Paper Based  با قوانینی مشابه و شرایطی مشابه به آن برگزار می گردد.

ایرسافام نخستین مرکز آزمون اصلی آیلتس در کشور است که اقدام به برگزاری آزمون های آزمایشی نموده است و خوشبختانه به دلیل اقبال عمومی متفاضیان ، در حال حاضر بزرگترین مرکز برگزاری آزمون های آزمایشی از حیث تعداد متقاضی، مجموعه سوالات و مراکز برگزاری آزمون در سراسر کشور است.

این آزمون ها برای چه کسانی مناسب تر است؟

 • اگر آزمون اصلی شما Paper based  است و خود را برای آن آماده می کنید
 • اگر در ابتدای مسیر آموزشی قرار دارید و میخواهید وضعیت خود را از لحاظ هر چها مهارت ارزیابی کنید
 • اگر موعد آزمون اصل شما نزدیک است و میخواهید شرایط مشابه آزمون را پیش از آزمون اصلی تجربه کنید و از استرس روز آزمون اصلی کم کنید
 • اگر مهارت نوشتاری شما از طریق نوشتن بهتر از تایپ کردن انجام می شود

شما برای ثبت نام این آزمون ها می توانید به راحتی از طریق مراجعه به جدول آزمون های آزمایشی Paper based، نسبت به ثبت نام آزمون اقدام نمایید.

برای کسب آگاهی لازم در خصوص این آزمون ها حتما قوانین و مقررات آزمون را مطالعه نمایید.


آزمون های آزمایشی کامپیوتری Computer Delivered IELTS Mock Test

آزمون های کامپیوتری، نوع نسبتا جدیدی از آزمونهای آزمایشی آیلتس است که  کاملا مشابه آزمون های اصلی CD IELTS  با قوانینی مشابه و شرایطی مشابه به آن برگزار می گردد.

ایرسافام نخستین مرکز آزمون اصلی آیلتس در کشور است که اقدام به برگزاری آزمون های آزمایشی CD IELTSنموده است  و متقاضیان محترم می توانند پس از ثبت نام این آزمون،  در روز و موعد ثبت نام شده و با  مراجعه به سایت آزمون کامپیوتری که به همین منظور تجهیز شده است، شرایطی مشابه آزمون اصلی را تجربه کنند

این آزمون ها برای چه کسانی مناسب تر است؟

 • اگر آزمون اصلی شما CD IELTS است و خود را برای آن آماده می کنید
 • اگر در ابتدای مسیر آموزشی قرار دارید و میخواهید وضعیت خود را از لحاظ هر چها مهارت ارزیابی کنید
 • اگر موعد آزمون اصل شما نزدیک است و میخواهید شرایط مشابه آزمون را پیش از آزمون اصلی تجربه کنید و از استرس روز آزمون اصلی کم کنید
 • اگر مهارت تایپ شما از نوشتن بهتر است
 • اگر زمانی که بدنتان برای بهترین عملکرد آماده است، زمانی به جز صبح زود است

شما برای ثبت نام این آزمون ها می توانید به راحتی از طریق مراجعه به جدول آزمون های آزمایشی CD IELTS Mock Test، نسبت به ثبت نام آزمون اقدام نمایید.

برای کسب آگاهی لازم در خصوص این آزمون ها حتما قوانین و مقررات آزمون را مطالعه نمایید.


آزمون های آزمایشی آنلاین Online IELTS Mock Test

آزمون های  آنلاین، نوعی از آزمونهای آزمایشی آیلتس است که  کاملا مشابه آزمون های اصلی CD IELTS  است و شما می توانید آنها را به صورت آنلاین و از هر کجا که هستید برگزار نمایید

ایرسافام نخستین مرکز آموزشی در کشور است که اقدام به برگزاری آزمون های آزمایشی online   نموده است  و متقاضیان محترم می توانند پس از ثبت نام این آزمون با  مراجعه به وبسایت آزمون کامپیوتری شرایطی مشابه آزمون اصلی CD IELTS را تجربه کنند.

توجه داشته باشید که در این نوع آزمون ها، آزمون شفاهی (Speaking) به صورت آنلاین و از طریق اپلیکیشن های ارتباطی برگزار می شود.

همچنین شما می توانید بخشهای آزمون(Listening، Reading  و Writing) را به صورت گسسته و نه پشت سر هم انجام دهید مشروط به اینکه کل آزمون شما ظرف یک هفته انجام پذیرد گرچه پیشنهاد موسسه انجام پشت سر هم و طبق استانداردهای آزمون آیلتس است.

این آزمون ها برای چه کسانی مناسب تر است؟

 • اگر آزمون اصلی شما CD IELTS است و خود را برای آن آماده می کنید
 • اگر در ابتدای مسیر آموزشی قرار دارید و میخواهید وضعیت خود را از لحاظ هر چها مهارت ارزیابی کنید
 • اگر شاغل هستید و میخواهید در هر ساعتی که آماده تر بودید آزمون بدهید
 • اگر مهارت تایپ شما از نوشتن بهتر است

شما برای ثبت نام این آزمون ها می توانید به راحتی از طریق مراجعه به صفحه آزمون های آزمایشی Online IELTS Mock Test، نسبت به ثبت نام آزمون اقدام نمایید.

برای کسب آگاهی لازم در خصوص این آزمون ها حتما قوانین و مقررات آزمون را مطالعه نمایید.

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام