موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
array(4) { [0]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "620" ["title"]=> string(47) "دوره حضوری Speaking & Writing Practice" ["description"]=> string(130) "

این دوره در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 17 لغایت 20:15 برگزار میگردد.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-06-15" ["end_date"]=> string(10) "2024-07-10" ["cost"]=> string(8) "40690000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-11 17:02:10" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "17:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(24) "هورشید قهاری " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "98oCr" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(26) "ساختمان الوند " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" } [1]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "601" ["title"]=> string(52) "دوره حضوری Writing-Planning & Brainstorming" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-06-20" ["end_date"]=> string(10) "2024-06-20" ["cost"]=> string(8) "10900000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-12 18:19:34" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:30" ["presenter"]=> string(19) "ناصر نامور" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "Uz5I4" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(26) "ساختمان الوند " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" } [2]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "621" ["title"]=> string(36) "ورک شاپ Life Skillsحضوری " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-07-01" ["end_date"]=> string(10) "2024-07-01" ["cost"]=> string(7) "8950000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-11 17:04:17" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "17:00" ["presenter"]=> string(22) "الناز یازان " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "sD3Q6" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(26) "ساختمان الوند " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" } [3]=> array(27) { ["id"]=> string(3) "622" ["title"]=> string(38) "وبینار آنلاین Life Skills " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-07-03" ["end_date"]=> string(10) "2024-07-03" ["cost"]=> string(7) "6490000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-11 17:19:58" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "17:00" ["presenter"]=> string(22) "الناز یازان " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "BHXmu" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" } }
عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری ارايه دهنده هزینه
دوره حضوری Speaking & Writing Practice
از ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۱۵
ساختمان الوند
هورشید قهاری
۴۰,۶۹۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "620" ["title"]=> string(47) "دوره حضوری Speaking & Writing Practice" ["description"]=> string(130) "

این دوره در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 17 لغایت 20:15 برگزار میگردد.

" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-06-15" ["end_date"]=> string(10) "2024-07-10" ["cost"]=> string(8) "40690000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-11 17:02:10" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "17:00" ["end_time"]=> string(5) "20:15" ["presenter"]=> string(24) "هورشید قهاری " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "98oCr" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(26) "ساختمان الوند " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" }
ثبت نام در وبینار اطلاعات بیشتر
دوره حضوری Writing-Planning & Brainstorming
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۳۰
ساختمان الوند
ناصر نامور
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "601" ["title"]=> string(52) "دوره حضوری Writing-Planning & Brainstorming" ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-06-20" ["end_date"]=> string(10) "2024-06-20" ["cost"]=> string(8) "10900000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-12 18:19:34" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "09:00" ["end_time"]=> string(5) "14:30" ["presenter"]=> string(19) "ناصر نامور" ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "Uz5I4" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(26) "ساختمان الوند " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" }
ثبت نام در وبینار
ورک شاپ Life Skillsحضوری
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
ساختمان الوند
الناز یازان
۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "621" ["title"]=> string(36) "ورک شاپ Life Skillsحضوری " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-07-01" ["end_date"]=> string(10) "2024-07-01" ["cost"]=> string(7) "8950000" ["capacity"]=> string(2) "10" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-11 17:04:17" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "17:00" ["presenter"]=> string(22) "الناز یازان " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "sD3Q6" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(26) "ساختمان الوند " ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" }
ثبت نام در وبینار
وبینار آنلاین Life Skills
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰
الناز یازان
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال
array(27) { ["id"]=> string(3) "622" ["title"]=> string(38) "وبینار آنلاین Life Skills " ["description"]=> string(0) "" ["active"]=> string(3) "yes" ["active_register"]=> string(3) "yes" ["start_date"]=> string(10) "2024-07-03" ["end_date"]=> string(10) "2024-07-03" ["cost"]=> string(7) "6490000" ["capacity"]=> string(1) "8" ["need_register"]=> string(3) "yes" ["section"]=> string(8) "training" ["last_update"]=> string(19) "2024-06-11 17:19:58" ["last_updater"]=> string(2) "63" ["register_link"]=> string(0) "" ["review_webinar_link"]=> string(0) "" ["webinar_link"]=> string(0) "" ["start_time"]=> string(5) "14:00" ["end_time"]=> string(5) "17:00" ["presenter"]=> string(22) "الناز یازان " ["site"]=> string(1) "3" ["lang"]=> string(1) "1" ["admin"]=> NULL ["uniqid"]=> string(5) "BHXmu" ["free_for_exam_register"]=> string(2) "no" ["venue"]=> string(0) "" ["is_online"]=> string(1) "0" ["type"]=> string(1) "1" }
ثبت نام در وبینار
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام