موسسه فرهنگی ایرسافام ، منابع آیلتس بدون استاد (self study)

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/blog","name":"Blog"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/blog\/2004\/\u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0622\u06cc\u0644\u062a\u0633 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f (self study)","name":"Post"}}]1

 این منابع برای SELF Study هستند و نه لزوماً کلاس های حضوری ( البته در مفید بودنشان در کلاس نیز شکی نیست.)

با اولین کتاب ها شروع کنید، اگر برایتان آسان بودند، به سراغ level بعدی بروید. در هر سطحی حس کردید که تا نیمی از مطالب برایتان جدید و نا آشنا است، همانجا سطح شماست. ( نمرات پایان هر سطح میتواند به شما در یافتن سطحتان کمک کند.)
توصیه می‌شود پس از پایان هر سطح، از یک استاد کار کشته آیلتس بخواهید تا شما را آزمایش کند و بسته به سطحتان، شما را راهنمایی نماید.
این لیست فقط یک پیشنهاد است: در هر سطحی، یک مدرس مجرب (یا خودتان) با ارزیابی صحیح می‌تواند هر کتاب مفید دیگری را جایگزین برخی از کتاب های لیست زیر کند.


Level 1

Basic Tactics for listening
Grammar Betty Azar , the RED one
Oxford word skills
The main course book: Bridge to IELTS , band 3 – 4

Level 2

Listen Here
Developing tactics for listening
Grammar Betty Azar , the BLUE one, chapters 1 to 10
Focus on vocabulary , 1 the first half
The main course book: complete IELTS 4 – 5

Level 3

Expanding tactics for listening
Grammar Betty Azar , the BLUE one , chapters 11 to 20
Focus on vocabulary1 , the second half
The main course book: complete IELTS 5 – 6.5

Level 4

Focus on vocabulary 2
Complete IELTS 6.5 – 7.5
Cambridge 6 and 7

Level 5

Destination C1 C2
Ready for IELTS
Cambridge 8,9,10,11,12,13
IELTS Plus 3
IELTS trainer

Listening

Collins listening for IELTS
TED TALK

Reading

Collins reading for IELTS
Inside reading , all levels
Focusing on academic skills
Focusing on general skills

Writing

Collins writing for IELTS
Longman writing academic English level 4
Barrons writing for IELTS

Grammar

Cambridge grammar for IELTS

Vocabulary

Cambridge vocabulary for IELTS
Collins vocabulary for IELTS

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام