موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
Academic ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

ielts

ایرسافام شیراز
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

ielts

ایرسافام شیراز
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

ielts

ایرسافام شیراز
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

ielts

ایرسافام شیراز
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

ielts

ایرسافام شیراز
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

ielts

ایرسافام شیراز
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

ielts

ایرسافام شیراز
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام