موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
A1 ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

life skills

ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

life skills

ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

ukvi

ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

ukvi

ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۴۰۰/۱۲/۱۳

life skills

ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۴۰۰/۱۲/۱۳

life skills

ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

ukvi

ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

life skills

ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

life skills

ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

ukvi

ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

ukvi

ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

ukvi

ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام