array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(3) "107"
   ["title"]=>
   string(15) "آزمون telc"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(15) "آزمون telc"
   ["body"]=>
   string(1422) "<p><strong>آزمون telc GmbH </strong></p>
<p> </p>
<p>موسسه ی اروپایی telc برگزارکننده ی آزمون های استاندارد زبان و بر اساس  GERاست که دفتر مرکزی آن در فرانکفورت قرار دارد.telc  دارای بیش از پنجاه سال تجربه در برگزاری آزمون های زبان در  سرتاسر جهان است. آزمون ها بر اساس قوانینی یکسان و در بیش از 3000 مرکز درجهان و با ارائه ی بیش از 70 مدرک به 10زبان برگزار می گردد.</p>
<p>آزمون telc در زمینه های مختلف از جمله کار، تحصیل و مهاجرت برگزار می شود. مدرک telc مورد قبول تمامی دانشگاه های آلمان است. </p>
<p>موسسه کارل دوئیسبرگ آلمان با همکاری موسسه  فرهنگی ایرسافام این آزمون های telc-A2  وtelc-B1 و telc-B2 و telc-C1 را در تهران و در تاریخ های متفاوت برگزار می کند. آزمون ها شامل دو بخش نوشتاری و شفاهی بوده که نمره نهایی آن پس از چهار هفته اعلام می‌گردد.</p>
<p>مدرک آزمون telc مورد تایید سفارت آلمان است.</p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(15) "آزمون telc"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   string(1) "0"
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   NULL
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "6"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(4) "8026"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2019-07-04 15:03:09"
   ["last_updater"]=>
   string(2) "25"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | آزمون telc

موسسه فرهنگی ایرسافام، آزمون telc

irsafam.com حساب کاربری

آزمون telc GmbH 


موسسه ی اروپایی telc برگزارکننده ی آزمون های استاندارد زبان و بر اساس  GERاست که دفتر مرکزی آن در فرانکفورت قرار دارد.telc  دارای بیش از پنجاه سال تجربه در برگزاری آزمون های زبان در  سرتاسر جهان است. آزمون ها بر اساس قوانینی یکسان و در بیش از 3000 مرکز درجهان و با ارائه ی بیش از 70 مدرک به 10زبان برگزار می گردد.

آزمون telc در زمینه های مختلف از جمله کار، تحصیل و مهاجرت برگزار می شود. مدرک telc مورد قبول تمامی دانشگاه های آلمان است. 

موسسه کارل دوئیسبرگ آلمان با همکاری موسسه  فرهنگی ایرسافام این آزمون های telc-A2  وtelc-B1 و telc-B2 و telc-C1 را در تهران و در تاریخ های متفاوت برگزار می کند. آزمون ها شامل دو بخش نوشتاری و شفاهی بوده که نمره نهایی آن پس از چهار هفته اعلام می‌گردد.

مدرک آزمون telc مورد تایید سفارت آلمان است.