خدمات پیش از آزمون

خدمات پیش از آزمون آیلتس

کارگاههای رایگان آمادگی آزمون

به پاس انتخاب شما ، موسسه ایرسافام به طور منظم کارگاههای  رایگان آماده سازی آزمون آیلتس را ماهیانه برگزار مینماید. شما پس از ثبت نام در آزمون میتوانید در این کارگاه شرکت کنید. موسسه برنامه ریزی لازم را برای حضور شما در این کارگاه فراهم مینماید.

اطلاعات بیشتر:  IELTS@IRSAFAM.COM

 

 

وبینار آموزشی رایگان

مرکز IDP استرالیا به منظور بهره گیری داوطلبان از مطالب به روز آموزشی ایلتس به طور منظم و ماهیانه وبینار آموزشی برگزار مینماید و موسسه امکان شرکت در وبینار را برای شما فراهم میسازد.

 

اطلاعات بیشتر:  IELTS@IRSAFAM.COM