array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(3) "150"
   ["title"]=>
   string(33) "خدمات پیش از آزمون"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(185) "مجموعه خدماتی که موسسه ایرسافام به کاربران خوب به موجب آمادگی و آشنایی با آزمون های آیلتس ارایه میدهد."
   ["body"]=>
   string(2263) "<h2>IDP free course</h2>
<blockquote>
<p>به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند به محض این که پرداخت شما بر روی وب سابت my.ieltsessentials.com توسط موسسه تایید شد یک ایمیل خودکار مبنی بر تایید پرداخت برای شما ارسال می گردد. در انتهای این ایمیل  لینک دسترسی به یک دوره تحت عنوان <span style="background-color:#99cc00;color:#ffffff;"><strong>your 30 day FREE ACCESS</strong></span> دردسترس شماست.<br /><br /></p>
<p>این دوره با همکاری موسسه IDP و دانشگاه MACQUAIRE استرالیا طراحی گردیده و یک دسترسی سی روزه به یکی از مهارتهای آیلتس(به انتخاب خودتان) بصورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد</p>
</blockquote>
<p> </p>
<h2>کارگاههای رایگان آمادگی آزمون آیلتس PB , CD و آزمون  UKVI</h2>
<p>به پاس انتخاب شما ، موسسه ایرسافام به طور منظم و ماهیانه کارگاههای  رایگان آماده سازی آزمون آیلتس را  برگزار مینماید. شما پس از ثبت نام در آزمون میتوانید در این کارگاه شرکت کنید. موسسه برنامه ریزی لازم را برای حضور شما در این کارگاه فراهم مینماید.</p>
<p>اطلاعات بیشتر:  <a href="mailto:IELTS@IRSAFAM.COM">IELTS@IRSAFAM.COM</a></p>
<p> </p>
<h2>وبینار آموزشی رایگان</h2>
<p>مرکز IDP استرالیا به منظور بهره گیری داوطلبان از مطالب به روز آموزشی ایلتس به طور منظم و ماهیانه وبینار آموزشی برگزار مینماید و موسسه امکان شرکت در وبینار را برای شما فراهم میسازد.</p>
<p> </p>
<p>اطلاعات بیشتر:  IELTS@IRSAFAM.COM</p>
<p> </p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(33) "خدمات پیش از آزمون"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   NULL
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   string(1) "0"
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "3"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(5) "20164"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2020-10-14 13:59:02"
   ["last_updater"]=>
   string(1) "5"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | خدمات پیش از آزمون

موسسه فرهنگی ایرسافام، خدمات پیش از آزمون

irsafam.com حساب کاربری

IDP free course

به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند به محض این که پرداخت شما بر روی وب سابت my.ieltsessentials.com توسط موسسه تایید شد یک ایمیل خودکار مبنی بر تایید پرداخت برای شما ارسال می گردد. در انتهای این ایمیل  لینک دسترسی به یک دوره تحت عنوان your 30 day FREE ACCESS دردسترس شماست.

این دوره با همکاری موسسه IDP و دانشگاه MACQUAIRE استرالیا طراحی گردیده و یک دسترسی سی روزه به یکی از مهارتهای آیلتس(به انتخاب خودتان) بصورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد


کارگاههای رایگان آمادگی آزمون آیلتس PB , CD و آزمون  UKVI

به پاس انتخاب شما ، موسسه ایرسافام به طور منظم و ماهیانه کارگاههای  رایگان آماده سازی آزمون آیلتس را  برگزار مینماید. شما پس از ثبت نام در آزمون میتوانید در این کارگاه شرکت کنید. موسسه برنامه ریزی لازم را برای حضور شما در این کارگاه فراهم مینماید.

اطلاعات بیشتر:  IELTS@IRSAFAM.COM


وبینار آموزشی رایگان

مرکز IDP استرالیا به منظور بهره گیری داوطلبان از مطالب به روز آموزشی ایلتس به طور منظم و ماهیانه وبینار آموزشی برگزار مینماید و موسسه امکان شرکت در وبینار را برای شما فراهم میسازد.


اطلاعات بیشتر:  IELTS@IRSAFAM.COM