موسسه فرهنگی ایرسافام، مراکز برگزاری آزمون آزمایشی

irsafam.com حساب کاربری

تهران

محل برگزاری آزمون کتبی و ازمون شفاهی

میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه 37 شرقی، پلاک 4، طبقه منفی 1اصفهان

 محل برگزاری آزمون کتبی

چهار باغ پایین ، هتل پیروزی


محل برگزاری آزمون شفاهی

چهار باغ بالا نرسیده به فلکه دروازه شیراز مجتمع پارسیان طبقه اول، واحد 308شیراز

محل برگزاری آزمون کتبی

بلوار زند، هتل بین المللی پارس


محل برگزاری آزمون شفاهی

خیابان قصردشت، بعد از عفیف آباد، روبروی مجتمع تجارت جهانی، جنب بانک پارسیان، ساختمان پرتوی، طبقه سه، واحد 6اهواز

محل برگزاری آزمون کتبی

خیابان عابدی ، هتل پارس اهواز


محل برگزاری آزمون شفاهی

خیابان کیان پارس، خیابان 13 شرقی، آموزشگاه پارسمشهد

 محل برگزاری آزمون کتبی و شفاهی
بندرعباس

 محل برگزاری آزمون کتبی

بلوار پارسیان، خیابان معراج، هتل پنج ستاره هما بندرعباس


محل برگزاری آزمون شفاهی

بلوار پارسیان، خیابان معراج، هتل پنج ستاره هما بندرعباسقشم

محل برگزاری آزمون کتبی و ازمون شفاهی

سالن همایش مرکزرشد سازمان منطقه آزاد قشمرشت

محل برگزاری آزمون کتبی و ازمون شفاهی

خیابان لاکانی، نبش خیابان صندوق عدالت، مجتمع فنی آموزشی کادوس
همدان 

شفاهی و کتبی 

همدان ، خیابان طالقانی ، آکادمی زبان آفرینشساری

 محل برگزاری آزمون کتبی

کیلومتر 10 جاده ساری گرگان، هتل بادله مازندران


محل برگزاری آزمون شفاهی

خیابان فرهنگ، خیابان پیوندی، پیوندی 3، موسسه ملل اندیشهزنجان

 محل برگزاری آزمون کتبی

میدان بسیج، هتل بزرگ زنجان


محل برگزاری آزمون شفاهی

خیابان صفا، روبه روی کارخانه کبریت سابق، آموزشگاه گویش طبقه 3کرمان

محل برگزاری آزمون شفاهی

خیابان ویلا، مابین کوچه 2 و تقاطع والفجر، خانه زبان کرمانبوشهر

محل برگزاری آزمون کتبی و آزمون شفاهی

میدان امام، کوچه پرده سزای دیبارفسنجان

 محل برگزاری آزمون کتبی

ابتدای خیابان امام از سمت قدس، هتل جهانگردی


محل برگزاری آزمون شفاهی

رفسنجان، میدان علی ابن ابی طالب، کالج زبان کن-دو (رو به روی هتل الماس)