موسسه فرهنگی ایرسافام، اطلاعات دانشگاه Carnegie Mellon University

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/idp","name":"IDP"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/idp\/united-states","name":"Country"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/idp\/united-states\/university","name":"UniversityList"}},{"@type":"ListItem","position":5,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/idp\/united-states\/university\/237\/\/carnegie-mellon-university","name":"UniversityList"}}]1

درباره دانشگاه

کالج- دانشگاه Carnegie Mellon University, H. John Hein در سال 1968 تاسیس شده است. موارد آموزش کالج هاینز شامل مطالعات سیاست، مدیریت و فناوری اطلاعات است ونقاط قوت دانشکده، رشته های کاربردی روش های تجربی و آمار، اقتصاد، سیستم های اطلاعاتی و فن آوری، تحقیقات عملیاتی و رفتار سازمانی میباشد.

رنکینگ

این کالج- دانشگاه رنکینگ جهانی ندارد.


دانشکده اصلی

Pittsburgh


ایالت

Pennsylvania


دپارتمان ها

  • سیستم های اطلاعاتی
  • سیاست و مدیریت عمومی

خوابگاه دانشجویی

https://www.cmu.edu/graduate/incoming-students/after-you-arrive/housing.html


برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان رسمی و حرفه ای شرکت کافیست فرم زیر را پر کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

فرم درخواست مشاوره
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام